Zeithain
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Zeithain

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่2.87 ตร.กม.
ประชากร2,292 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,203 (52.5%)
ประชากรหญิง1,089 (47.5%)
อายุมัธยฐาน48.6
รหัสไปรษณีย์01619
รหัสโทรศัพท์3525, 35264

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Zeithain, รัฐซัคเซิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01619Zeithainรัฐซัคเซิน5,68081.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Zeithain, รัฐซัคเซิน

ประชากร2,292
ความหนาแน่นของประชากร798.6 / km²
ประชากรชาย1,203 (52.5%)
ประชากรหญิง1,089 (47.5%)
อายุมัธยฐาน48.6
อายุมัธยฐานเพศชาย46.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง50.6
ธุรกิจใน Zeithain, รัฐซัคเซิน294
ประชากร (1975)2,601
ประชากร (2000)2,654
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -11.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -13.6%

Zeithain

Zeithain is a municipality in the district of Meißen, in Saxony, Germany. , it is known for the Zeithain Encampment (Zeithainer Zeltlager or Zeithainer Lustlager), which was a huge agglomeration of tents and troops, involving the whole 27,000-men-str..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Zeithain

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Mühlbergรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี4,75836256353423536504931
Nauwaldeรัฐซัคเซินเยอรมนี1,1193526301609
Nünchritzรัฐซัคเซินเยอรมนี6,8463525352673526501612
Strehlaรัฐซัคเซินเยอรมนี4,23135253526401616