Weibersbrunn
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Weibersbrunn

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่0.71 ตร.กม.
ประชากร760 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย382 (50.2%)
ประชากรหญิง378 (49.8%)
อายุมัธยฐาน44.9
รหัสไปรษณีย์63879
รหัสโทรศัพท์6094

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Weibersbrunn, รัฐบาวาเรีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63879Weibersbrunnรัฐบาวาเรีย1,6763.206 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Weibersbrunn, รัฐบาวาเรีย

ประชากร760
ความหนาแน่นของประชากร1,070 / km²
ประชากรชาย382 (50.2%)
ประชากรหญิง378 (49.8%)
อายุมัธยฐาน44.9
อายุมัธยฐานเพศชาย44.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.6
ธุรกิจใน Weibersbrunn, รัฐบาวาเรีย127
ประชากร (1975)710
ประชากร (2000)807
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -5.8%

Weibersbrunn

Weibersbrunn is a community with a population of close to 2,000 in the Aschaffenburg district in the Regierungsbezirk of Lower Franconia (Unterfranken) in Bavaria, Germany.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Weibersbrunn

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Heimbuchenthalรัฐบาวาเรียเยอรมนี2,219609263872
Mespelbrunnรัฐบาวาเรียเยอรมนี2,307609263875
Neuhüttenรัฐบาวาเรียเยอรมนี1,25297843
Rothenbuchรัฐบาวาเรียเยอรมนี1,9766094935263860