Wachau
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Wachau

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร4,511
รหัสไปรษณีย์01454
รหัสโทรศัพท์35205, 3528
ธุรกิจใน Wachau, รัฐซัคเซิน234

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Wachau, รัฐซัคเซิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01454Wachauรัฐซัคเซิน20,52359 ตร.กม.

Wachau

Wachau is a municipality in the district of Bautzen, in Saxony, Germany.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Wachau

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Arnsdorfรัฐซัคเซินเยอรมนี3520001477
Großröhrsdorfรัฐซัคเซินเยอรมนี7,306359553595201900
Ottendorf-Okrillaรัฐซัคเซินเยอรมนี10,093351352083642635205เพิ่มเติม01458
Pulsnitzรัฐซัคเซินเยอรมนี3595501896