Vogelsdorf
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Vogelsdorf

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร12,549
รหัสไปรษณีย์15370
รหัสโทรศัพท์30, 33438, 33439 (1 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน Vogelsdorf, รัฐบรันเดนบูร์ก686

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Vogelsdorf, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
15370Vogelsdorfรัฐบรันเดนบูร์ก26,13837 ตร.กม.

Vogelsdorf

Fredersdorf-Vogelsdorf is a municipality in the district Märkisch-Oderland, in Brandenburg, Germany.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Vogelsdorf

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Petershagenรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี12,9315702570357045705เพิ่มเติม15370
Rahnsdorfเบอร์ลินเยอรมนี8,94812589
Schöneicheรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี11,9073015566
Woltersdorfรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี7,58115569