Teltow
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่12.3 ตร.กม.
ประชากร22,477 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย10,968 (48.8%)
ประชากรหญิง11,509 (51.2%)
อายุมัธยฐาน46.4
รหัสไปรษณีย์14513, 14943, 15806
รหัสโทรศัพท์3328, 3329

แผนที่แบบโต้ตอบ

(3) รหัสไปรษณีย์ ใน Teltow, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
14513Teltowรัฐบรันเดนบูร์ก23,63321.7 ตร.กม.
14943Teltowรัฐบรันเดนบูร์ก21,08275.3 ตร.กม.
15806Teltowรัฐบรันเดนบูร์ก19,274180.1 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Teltow, รัฐบรันเดนบูร์ก

ประชากร22,477
ความหนาแน่นของประชากร1,833 / km²
ประชากรชาย10,968 (48.8%)
ประชากรหญิง11,509 (51.2%)
อายุมัธยฐาน46.4
อายุมัธยฐานเพศชาย45.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง47.1
ธุรกิจใน Teltow, รัฐบรันเดนบูร์ก1,347
ประชากร (1975)23,576
ประชากร (2000)24,141
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -4.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -6.9%

Teltow

Teltow ['tɛltoː] is a town in the Potsdam-Mittelmark district, in Brandenburg, Germany.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Teltow

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Düppelเบอร์ลินเยอรมนี1416314169
Nikolasseeเบอร์ลินเยอรมนี16,19414129
Schlachtenseeเบอร์ลินเยอรมนี1220514195
Zehlendorfเบอร์ลินเยอรมนี58,46933053141631416514169