Tegel
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่33.6 ตร.กม.
ประชากร56,392 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย27,433 (48.6%)
ประชากรหญิง28,959 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์13405, 13505, 13507 (1 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(4) รหัสไปรษณีย์ ใน Tegel, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
13405เบอร์ลินเบอร์ลิน27,9387.2 ตร.กม.
13505เบอร์ลินเบอร์ลิน3,62010.3 ตร.กม.
13507เบอร์ลินเบอร์ลิน26,6458.8 ตร.กม.
13509เบอร์ลินเบอร์ลิน21,5734.519 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Tegel, เบอร์ลิน

ประชากร56,392
ความหนาแน่นของประชากร1,676 / km²
ประชากรชาย27,433 (48.6%)
ประชากรหญิง28,959 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ธุรกิจใน Tegel, เบอร์ลิน7
ประชากร (1975)52,383
ประชากร (2000)56,611
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +7.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0.4%

Tegel

Tegel is a locality (Ortsteil) in the Berlin borough of Reinickendorf on the shore of Lake Tegel. The Tegel locality, the second largest in area (after Köpenick) of the 96 Berlin districts, also includes the neighbourhood of Saatwinkel.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Tegel

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Borsigwaldeเบอร์ลินเยอรมนี134031343713509
Hermsdorfเบอร์ลินเยอรมนี16,1133575239206366013660613467
Siemensstadtเบอร์ลินเยอรมนี11,8991359913629
Wittenauเบอร์ลินเยอรมนี29,05413437