Strausberg
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Strausberg

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่14.6 ตร.กม.
ประชากร24,789 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย12,077 (48.7%)
ประชากรหญิง12,712 (51.3%)
อายุมัธยฐาน48
รหัสไปรษณีย์15344
รหัสโทรศัพท์30, 3341

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Strausberg, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
15344Strausbergรัฐบรันเดนบูร์ก25,71767.4 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Strausberg, รัฐบรันเดนบูร์ก

ประชากร24,789
ความหนาแน่นของประชากร1,693 / km²
ประชากรชาย12,077 (48.7%)
ประชากรหญิง12,712 (51.3%)
อายุมัธยฐาน48
อายุมัธยฐานเพศชาย47
อายุมัธยฐานเพศหญิง48.9
ธุรกิจใน Strausberg, รัฐบรันเดนบูร์ก1,625
ประชากร (1975)24,016
ประชากร (2000)25,341
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +3.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -2.2%

Strausberg

Strausberg is a city in Brandenburg, Germany, located 30 km east of Berlin. With a population of 25,594 it is the largest town in the district of Märkisch-Oderland.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Strausberg

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Petershagenรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี12,9315702570357045705เพิ่มเติม15370
Schöneicheรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี11,9073015566
Vogelsdorfรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี334393033438334215370
Woltersdorfรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี7,58115569