Radebeul
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Radebeul

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่17 ตร.กม.
ประชากร27,589 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย13,382 (48.5%)
ประชากรหญิง14,207 (51.5%)
อายุมัธยฐาน48.3
รหัสไปรษณีย์01445
รหัสโทรศัพท์351

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Radebeul, รัฐซัคเซิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01445Radebeulรัฐซัคเซิน32,51826 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Radebeul, รัฐซัคเซิน

ประชากร27,589
ความหนาแน่นของประชากร1,623 / km²
ประชากรชาย13,382 (48.5%)
ประชากรหญิง14,207 (51.5%)
อายุมัธยฐาน48.3
อายุมัธยฐานเพศชาย46.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง50.2
ธุรกิจใน Radebeul, รัฐซัคเซิน2,712
ประชากร (1975)35,705
ประชากร (2000)31,251
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -22.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -11.7%

Radebeul

Radebeul is a town (große Kreisstadt) in the Elbe valley in the district of Meißen in Saxony, Germany, a suburb of Dresden. It is well known for its viticulture, a museum dedicated to writer Karl May and a narrow gauge railway connecting Radebeul wit..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Radebeul

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Coswigรัฐซัคเซินเยอรมนี22,304351352433523352101640
Klotzscheรัฐซัคเซินเยอรมนี01109
Moritzburgรัฐซัคเซินเยอรมนี8,08535207352083513524301468
Wilsdruffรัฐซัคเซินเยอรมนี13,77235209351352043520301723