Quern
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Quern

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่0.38 ตร.กม.
ประชากร222 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์24972
รหัสโทรศัพท์4632, 4636

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Quern, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
24972Quernรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์3,62547.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Quern, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

ประชากร222
ความหนาแน่นของประชากร584.2 / km²
ธุรกิจใน Quern, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์71
ประชากร (1975)282
ประชากร (2000)254
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -21.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -12.6%

Quern

Quern (Danish: Kværn) is a former municipality in the district of Schleswig-Flensburg, in Schleswig-Holstein, Germany. Since 1 March 2013, it is part of the municipality Steinbergkirche.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Quern

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Ahnebyรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี244463724996
Dollerupรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี1,035463624989
Esgrusรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี870463724402
Niebyรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี464324395