Negenharrie
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Negenharrie

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร355
รหัสไปรษณีย์24625
รหัสโทรศัพท์4322, 4394
ธุรกิจใน Negenharrie, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์24

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Negenharrie, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
24625Negenharrieรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์90922.5 ตร.กม.

Negenharrie

Negenharrie is a municipality in the district of Rendsburg-Eckernförde, in Schleswig-Holstein, Germany.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Negenharrie

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Bönebüttelรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี2,0494394432124620
Schillsdorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี890439424637
Schmalstedeรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี245432224241
Tasdorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี3624394432124536