Märkisches Viertel
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(4) รหัสไปรษณีย์ ใน Märkisches Viertel

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Märkisches Viertel
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่3.246 ตร.กม.
ประชากร20,623 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย10,032 (48.6%)
ประชากรหญิง10,591 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์13407, 13435, 13439 (1 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์35472, 35473, 35476 (5 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(4) รหัสไปรษณีย์ ใน Märkisches Viertel, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
13407เบอร์ลินเบอร์ลิน28,4004.434 ตร.กม.
13435เบอร์ลินเบอร์ลิน11,8302.27 ตร.กม.
13439เบอร์ลินเบอร์ลิน11,8342.064 ตร.กม.
13469เบอร์ลินเบอร์ลิน18,0118 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Märkisches Viertel, เบอร์ลิน

ประชากร20,623
ความหนาแน่นของประชากร6,353 / km²
ประชากรชาย10,032 (48.6%)
ประชากรหญิง10,591 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ประชากร (1975)20,412
ประชากร (2000)20,904
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1.3%

Märkisches Viertel

Märkisches Viertel (MV) is a German locality (Ortsteil) in the borough (Bezirk) of Reinickendorf in Berlin.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Märkisches Viertel

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Blankenfeldeเบอร์ลินเยอรมนี1,88513159
Hermsdorfเบอร์ลินเยอรมนี16,1133575239206366013660613467
Lübarsเบอร์ลินเยอรมนี4,81713469
Rosenthalเบอร์ลินเยอรมนี8,9926457645813158