Langwedel
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Langwedel

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่0.45 ตร.กม.
ประชากร513 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย259 (50.4%)
ประชากรหญิง254 (49.6%)
อายุมัธยฐาน45.6
รหัสไปรษณีย์24631
รหัสโทรศัพท์4230, 4232, 4235 (3 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Langwedel, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
24631Langwedelรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์1,48024.4 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Langwedel, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

ประชากร513
ความหนาแน่นของประชากร1,140 / km²
ประชากรชาย259 (50.4%)
ประชากรหญิง254 (49.6%)
อายุมัธยฐาน45.6
อายุมัธยฐานเพศชาย44.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.5
ประชากร (1975)584
ประชากร (2000)606
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -12.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -15.3%

Langwedel

Langwedel is a municipality in the district of Rendsburg-Eckernförde, in Schleswig-Holstein, Germany.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Langwedel

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Blumenthalรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี67133984434724241
Borgdorf-Seedorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี410439224589
Schmalstedeรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี245432224241
Warderรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี6164392432924646