Lübars
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Lübars

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่5 ตร.กม.
ประชากร9,557 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย4,649 (48.6%)
ประชากรหญิง4,908 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43.1
รหัสไปรษณีย์13469

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Lübars, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
13469เบอร์ลินเบอร์ลิน18,0118 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Lübars, เบอร์ลิน

ประชากร9,557
ความหนาแน่นของประชากร1,907 / km²
ประชากรชาย4,649 (48.6%)
ประชากรหญิง4,908 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43.1
อายุมัธยฐานเพศชาย42.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.1
ธุรกิจใน Lübars, เบอร์ลิน6
ประชากร (1975)8,890
ประชากร (2000)9,560
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +7.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0%

Lübars

Lübars is a German locality (Ortsteil) within the borough (Bezirk) of Reinickendorf, Berlin.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Lübars

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Blankenfeldeเบอร์ลินเยอรมนี1,88513159
Glienickeรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี9,144336773305616548
Hermsdorfเบอร์ลินเยอรมนี16,1133575239206366013660613467
Rosenthalเบอร์ลินเยอรมนี8,9926457645813158