Heimbuchenthal
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Heimbuchenthal

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่1.538 ตร.กม.
ประชากร1,635 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย809 (49.5%)
ประชากรหญิง826 (50.5%)
อายุมัธยฐาน45
รหัสไปรษณีย์63872
รหัสโทรศัพท์6092

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Heimbuchenthal, รัฐบาวาเรีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63872Heimbuchenthalรัฐบาวาเรีย2,20916.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Heimbuchenthal, รัฐบาวาเรีย

ประชากร1,635
ความหนาแน่นของประชากร1,063 / km²
ประชากรชาย809 (49.5%)
ประชากรหญิง826 (50.5%)
อายุมัธยฐาน45
อายุมัธยฐานเพศชาย44.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.6
ธุรกิจใน Heimbuchenthal, รัฐบาวาเรีย137
ประชากร (1975)1,971
ประชากร (2000)1,759
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -17%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -7%

Heimbuchenthal

Heimbuchenthal is a community in the Aschaffenburg district in the Regierungsbezirk of Lower Franconia (Unterfranken) in Bavaria, Germany, and the seat of the Verwaltungsgemeinschaft (Administrative Community) of Mespelbrunn. It is also a state-recog..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Heimbuchenthal

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Dammbachรัฐบาวาเรียเยอรมนี6092939263874
Hausenรัฐบาวาเรียเยอรมนี2,03363840
Mespelbrunnรัฐบาวาเรียเยอรมนี2,307609263875
Weibersbrunnรัฐบาวาเรียเยอรมนี2,142609463879