Großhansdorf
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Großhansdorf

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่3.206 ตร.กม.
ประชากร7,126 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย3,323 (46.6%)
ประชากรหญิง3,803 (53.4%)
อายุมัธยฐาน45.8
รหัสไปรษณีย์22927
รหัสโทรศัพท์4102

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Großhansdorf, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
22927Großhansdorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์6,59911.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Großhansdorf, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

ประชากร7,126
ความหนาแน่นของประชากร2,222 / km²
ประชากรชาย3,323 (46.6%)
ประชากรหญิง3,803 (53.4%)
อายุมัธยฐาน45.8
อายุมัธยฐานเพศชาย45.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.4
ธุรกิจใน Großhansdorf, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์616
ประชากร (1975)5,340
ประชากร (2000)6,583
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +33.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +8.2%

Großhansdorf

Großhansdorf is a municipality in the district of Stormarn, in Schleswig-Holstein, Germany. It is situated approximately 3 km east of Ahrensburg, and 25 km northeast of Hamburg.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Großhansdorf

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Hoisdorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี3,460410745342295522961
Lütjenseeรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี3,0464154453422952
Siekรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี1,958410722962
Todendorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี1,062453422965