Görzke
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Görzke

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่0.89 ตร.กม.
ประชากร881 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์14828
รหัสโทรศัพท์33847

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Görzke, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
14828Görzkeรัฐบรันเดนบูร์ก1,85089.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Görzke, รัฐบรันเดนบูร์ก

ประชากร881
ความหนาแน่นของประชากร989.9 / km²
ธุรกิจใน Görzke, รัฐบรันเดนบูร์ก70
ประชากร (1975)1,123
ประชากร (2000)999
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -21.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -11.8%

Görzke

Görzke is a municipality in the Potsdam-Mittelmark district, in Brandenburg, Germany.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Görzke

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Buckauรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี3383014793
Jeber-Bergfriedenรัฐซัคเซิน-อันฮัลท์เยอรมนี6463490706868
Tucheimรัฐซัคเซิน-อันฮัลท์เยอรมนี1,4313934639307
Wiesenburgรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี5,3803384833841338493384714827