Friesack
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Friesack

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่1.5 ตร.กม.
ประชากร1,591 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์14662
รหัสโทรศัพท์33235

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Friesack, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
14662Friesackรัฐบรันเดนบูร์ก3,523142.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Friesack, รัฐบรันเดนบูร์ก

ประชากร1,591
ความหนาแน่นของประชากร1,060 / km²
ธุรกิจใน Friesack, รัฐบรันเดนบูร์ก128
ประชากร (1975)1,611
ประชากร (2000)1,689
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -1.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -5.8%

Friesack

Friesack is a town in the Havelland district, in Brandenburg, Germany. It is situated 22 km (14 mi) northeast of Rathenow, and 25 km (16 mi) southwest of Neuruppin. It is known for its Mesolithic archaeological site.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Friesack

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Fehrbellinรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี9,4133392833913392233925เพิ่มเติม16833
Neustadt (Dosse)รัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี339703397316845
Rhinowรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี1,9233387514728
Wusterhausenรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี6,63233978339703397933974เพิ่มเติม16868