Döberner Grenze
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Döberner Grenze

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
รหัสไปรษณีย์03159

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Döberner Grenze, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
03159Döberner Grenzeรัฐบรันเดนบูร์ก4,58296.1 ตร.กม.

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Bad Muskauรัฐซัคเซินเยอรมนี4,0273577102953
Groß Dübenรัฐซัคเซินเยอรมนี1,3103988335763577302959
Łęknicaจังหวัดลูบุชโปแลนด์2,56568-208
Olszynaจังหวัดลูบุชโปแลนด์5268-212