Brunsbüttel
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Brunsbüttel

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่10 ตร.กม.
ประชากร8,565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย4,253 (49.7%)
ประชากรหญิง4,312 (50.3%)
อายุมัธยฐาน46.2
รหัสไปรษณีย์25541
รหัสโทรศัพท์4851, 4852, 4855

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Brunsbüttel, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
25541Brunsbüttelรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์11,87250.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Brunsbüttel, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

ประชากร8,565
ความหนาแน่นของประชากร853.1 / km²
ประชากรชาย4,253 (49.7%)
ประชากรหญิง4,312 (50.3%)
อายุมัธยฐาน46.2
อายุมัธยฐานเพศชาย45.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง47.3
ธุรกิจใน Brunsbüttel, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์772
ประชากร (1975)8,867
ประชากร (2000)9,118
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -3.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -6.1%

Brunsbüttel

Brunsbüttel is a town in the district of Dithmarschen, in Schleswig-Holstein, northern Germany that lies on the mouth of the Elbe river, near the North Sea. It is the location of the western entrance to the Kiel Canal, the busiest artificial waterway..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Brunsbüttel

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Averlakรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี666485525715
Kudenseeรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี166485825572
Marnerdeichรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี348485125709
Neufelderkoogรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี1404851485625724