Brüssow
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Brüssow

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่0.83 ตร.กม.
ประชากร450 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์17326
รหัสโทรศัพท์39742

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Brüssow, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
17326Brüssowรัฐบรันเดนบูร์ก1,846102.6 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Brüssow, รัฐบรันเดนบูร์ก

ประชากร450
ความหนาแน่นของประชากร542.2 / km²
ธุรกิจใน Brüssow, รัฐบรันเดนบูร์ก111
ประชากร (1975)1,341
ประชากร (2000)739
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -66.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -39.1%

Brüssow

Brüssow is a town in the Uckermark district, in Brandenburg, Germany. It is situated 16 km southeast of Pasewalk, and 27 km west of Szczecin.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Brüssow