Boostedt
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Boostedt

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่2.93 ตร.กม.
ประชากร3,689 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,795 (48.7%)
ประชากรหญิง1,894 (51.3%)
อายุมัธยฐาน44.9
รหัสไปรษณีย์24598
รหัสโทรศัพท์4393

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Boostedt, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
24598Boostedtรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์6,35662.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Boostedt, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

ประชากร3,689
ความหนาแน่นของประชากร1,259 / km²
ประชากรชาย1,795 (48.7%)
ประชากรหญิง1,894 (51.3%)
อายุมัธยฐาน44.9
อายุมัธยฐานเพศชาย44.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.7
ธุรกิจใน Boostedt, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์251
ประชากร (1975)3,221
ประชากร (2000)3,603
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +14.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +2.4%

Boostedt

Boostedt is a municipality in the district of Segeberg, in Schleswig-Holstein, Germany. It is situated approximately 50 km north of Hamburg, and 7 km south of Neumünster.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Boostedt

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Bönebüttelรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี2,0494394432124620
Großenaspeรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี2,8494320432724623
Groß Kummerfeldรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี1,958439343944321432824626
Padenstedtรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี1,326432124634