Bliesdorf
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bliesdorf

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร992
รหัสไปรษณีย์16269
รหัสโทรศัพท์33456, 33474
ธุรกิจใน Bliesdorf, รัฐบรันเดนบูร์ก40

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bliesdorf, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
16269Bliesdorfรัฐบรันเดนบูร์ก8,468148.4 ตร.กม.

Bliesdorf

Bliesdorf is a municipality in the district Märkisch-Oderland, in Brandenburg, Germany.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Bliesdorf

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Altranftรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี16259
Cedyniaจังหวัดปอมอแชซาคอดแญโปแลนด์1,6229174-520
Letschiner Looseรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี15324
Neuhardenbergรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี2,957334763347415320