Blankenfelde
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Blankenfelde

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่13.3 ตร.กม.
ประชากร12,635 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย6,147 (48.6%)
ประชากรหญิง6,488 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์13159

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Blankenfelde, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
13159เบอร์ลินเบอร์ลิน15,22213.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Blankenfelde, เบอร์ลิน

ประชากร12,635
ความหนาแน่นของประชากร952.1 / km²
ประชากรชาย6,147 (48.6%)
ประชากรหญิง6,488 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ธุรกิจใน Blankenfelde, เบอร์ลิน1,191
ประชากร (1975)10,938
ประชากร (2000)12,338
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +15.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +2.4%

Blankenfelde

Blankenfelde is a locality (Ortsteil) located within the Berlin bourugh (Bezirk) of Pankow. Of the city's 95 localities, it is the least densely populated.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Blankenfelde

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Französisch Buchholzเบอร์ลินเยอรมนี19,42913127
Lübarsเบอร์ลินเยอรมนี4,81713469
Niederschönhausenเบอร์ลินเยอรมนี28,31313156
Rosenthalเบอร์ลินเยอรมนี8,9926457645813158