Blankenburg
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Blankenburg

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่6.1 ตร.กม.
ประชากร22,075 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย10,739 (48.6%)
ประชากรหญิง11,336 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์13129

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Blankenburg, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
13129เบอร์ลินเบอร์ลิน22,7727.4 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Blankenburg, เบอร์ลิน

ประชากร22,075
ความหนาแน่นของประชากร3,641 / km²
ประชากรชาย10,739 (48.6%)
ประชากรหญิง11,336 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ประชากร (1975)19,830
ประชากร (2000)21,339
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +11.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3.4%

Blankenburg

Blankenburg is a German locality (Ortsteil) within the borough (Bezirk) of Pankow, Berlin. Until 2001 it was part of the former borough of Weißensee.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Blankenburg

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Französisch Buchholzเบอร์ลินเยอรมนี19,42913127
Heinersdorfเบอร์ลินเยอรมนี6,48913089
Niederschönhausenเบอร์ลินเยอรมนี28,31313156
Stadtrandsiedlung Malchowเบอร์ลินเยอรมนี1,12310409104371308613088เพิ่มเติม