Biesdorf
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Biesdorf

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่12.4 ตร.กม.
ประชากร58,161 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย28,294 (48.6%)
ประชากรหญิง29,867 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์12683

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Biesdorf, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
12683เบอร์ลินเบอร์ลิน56,37212.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Biesdorf, เบอร์ลิน

ประชากร58,161
ความหนาแน่นของประชากร4,674 / km²
ประชากรชาย28,294 (48.6%)
ประชากรหญิง29,867 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ธุรกิจใน Biesdorf, เบอร์ลิน25
ประชากร (1975)50,820
ประชากร (2000)58,503
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +14.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0.6%

Biesdorf

Biesdorf is a locality (Ortsteil) within the Berlin borough (Bezirk) of Marzahn-Hellersdorf. Until 2001 it was part of the former borough of Marzahn.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Biesdorf

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Alt-Hohenschönhausenเบอร์ลินเยอรมนี42,6091305313055
Karlshorstเบอร์ลินเยอรมนี22,2853833310318
Mahlsdorfเบอร์ลินเยอรมนี26,9541262315366
Rummelsburgเบอร์ลินเยอรมนี20,4141031510317