Bärenklau
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bärenklau

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
รหัสไปรษณีย์03172

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bärenklau, รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
03172Bärenklauรัฐบรันเดนบูร์ก31,859273.6 ตร.กม.

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Drehnowรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี6283560103185
Gubinekจังหวัดลูบุชโปแลนด์6866-62066-635
Neuzelleรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี4,5393367333657336523365615898
Polanowiceจังหวัดลูบุชโปแลนด์66-620