Alveslohe
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Alveslohe

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่1.11 ตร.กม.
ประชากร1,087 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย549 (50.5%)
ประชากรหญิง538 (49.5%)
อายุมัธยฐาน44.9
รหัสไปรษณีย์25486
รหัสโทรศัพท์4191, 4193

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Alveslohe, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
25486Alvesloheรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์2,93223.3 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Alveslohe, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

ประชากร1,087
ความหนาแน่นของประชากร979.3 / km²
ประชากรชาย549 (50.5%)
ประชากรหญิง538 (49.5%)
อายุมัธยฐาน44.9
อายุมัธยฐานเพศชาย44.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.7
ธุรกิจใน Alveslohe, รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์185
ประชากร (1975)928
ประชากร (2000)1,104
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +17.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1.5%

Alveslohe

Alveslohe is a municipality in the district of Segeberg, in Schleswig-Holstein, Germany.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Alveslohe

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Ellerauรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี5,500410625479
Heedeรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี69425485
Kaltenkirchenรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี19,747419124568
Kisdorfรัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์เยอรมนี3,445419341914194453524629