Adlershof
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Adlershof

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่6.1 ตร.กม.
ประชากร36,268 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย17,643 (48.6%)
ประชากรหญิง18,625 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์12489

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Adlershof, เบอร์ลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
12489เบอร์ลินเบอร์ลิน28,0314.942 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Adlershof, เบอร์ลิน

ประชากร36,268
ความหนาแน่นของประชากร5,918 / km²
ประชากรชาย17,643 (48.6%)
ประชากรหญิง18,625 (51.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42
อายุมัธยฐานเพศหญิง44
ธุรกิจใน Adlershof, เบอร์ลิน55
ประชากร (1975)36,132
ประชากร (2000)36,206
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +0.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +0.2%

Adlershof

Adlershof ("Eagle's Court") is a locality (Ortsteil) in the borough (Bezirk) Treptow-Köpenick of Berlin, Germany. the southwestern side of Adlershof now is built the new City of Science, Technology and Media (WISTA). The local management seeks to es..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Adlershof

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Altglienickeเบอร์ลินเยอรมนี26,42612524
Johannisthalเบอร์ลินเยอรมนี18,25412487
Oberschöneweideเบอร์ลินเยอรมนี18,9191243912459
Rudowเบอร์ลินเยอรมนี40,802123551235714532