แฟรงก์เฟิร์ต
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(37) รหัสไปรษณีย์ ใน แฟรงก์เฟิร์ต

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน แฟรงก์เฟิร์ต
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่167.2 ตร.กม.
ประชากร671,187 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย329,229 (49.1%)
ประชากรหญิง341,960 (50.9%)
อายุมัธยฐาน40.4
รหัสไปรษณีย์60306, 60308, 60310 (34 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์6101, 6109, 69

แผนที่แบบโต้ตอบ

(37) รหัสไปรษณีย์ ใน แฟรงก์เฟิร์ต, รัฐเฮสเซิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
60306Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน
60308Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน2,1230.297 ตร.กม.
60310Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน
60311Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน6,0891 ตร.กม.
60313Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน2,8780.502 ตร.กม.
60314Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน22,7723.912 ตร.กม.
60316Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน7,7401.378 ตร.กม.
60318Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน5,8000.881 ตร.กม.
60320Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน13,9753.299 ตร.กม.
60322Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน5,7860.97 ตร.กม.
60323Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน9,8502.11 ตร.กม.
60325Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน6,6751.169 ตร.กม.
60326Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน20,9103.652 ตร.กม.
60327Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน19,0463.385 ตร.กม.
60329Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน5,8941.035 ตร.กม.
60385Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน14,0732.923 ตร.กม.
60386Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน31,8719.2 ตร.กม.
60388Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน21,14614 ตร.กม.
60431Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน13,7183.899 ตร.กม.
60433Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน18,6306 ตร.กม.
60437Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน44,60928.1 ตร.กม.
60438Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน
60439Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน27,1189.6 ตร.กม.
60486Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน24,3174.895 ตร.กม.
60487Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน10,4742.392 ตร.กม.
60488Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน21,2537.4 ตร.กม.
60489Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน17,2003.488 ตร.กม.
60528Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน32,17317.9 ตร.กม.
60549Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน61,72722.3 ตร.กม.
60594Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน5,8531.223 ตร.กม.
60596Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน10,6031.962 ตร.กม.
60598Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน13,9527 ตร.กม.
65929Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน50,82513.7 ตร.กม.
65931Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน17,3019.6 ตร.กม.
65933Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน24,0974.875 ตร.กม.
65934Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน11,8573.449 ตร.กม.
65936Frankfurter-Bergรัฐเฮสเซิน14,1616.1 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ แฟรงก์เฟิร์ต, รัฐเฮสเซิน

ประชากร671,187
ความหนาแน่นของประชากร4,014 / km²
ประชากรชาย329,229 (49.1%)
ประชากรหญิง341,960 (50.9%)
อายุมัธยฐาน40.4
อายุมัธยฐานเพศชาย40.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.7
ธุรกิจใน แฟรงก์เฟิร์ต, รัฐเฮสเซิน64,275
ประชากร (1975)466,127
ประชากร (2000)605,771
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +44%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +10.8%

แฟรงก์เฟิร์ต

แฟรงก์เฟิร์ต (อังกฤษ: Frankfurt) หรือ ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ (เยอรมัน: Frankfurt am Main, เสียงอ่าน: [ˈfʁaŋkfʊɐt am ˈmaɪn]) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย แฟรงก์เฟิร์ต