ฮัมบูร์ก
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(102) รหัสไปรษณีย์ ใน ฮัมบูร์ก

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ฮัมบูร์ก
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่483.9 ตร.กม.
ประชากร1.6 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย761,346 (48.5%)
ประชากรหญิง809,844 (51.5%)
อายุมัธยฐาน41.9
รหัสไปรษณีย์20038, 20095, 20097 (99 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์40, 4105, 4721

แผนที่แบบโต้ตอบ

(102) รหัสไปรษณีย์ ใน ฮัมบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
20038ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก
20095ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก3,5740.855 ตร.กม.
20097ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก12,0232.179 ตร.กม.
20099ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก4,6121.49 ตร.กม.
20144ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก5,8931.196 ตร.กม.
20146ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก4,4021 ตร.กม.
20148ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก7,0921.889 ตร.กม.
20149ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก5,4311.122 ตร.กม.
20246ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก
20249ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก4,5881.113 ตร.กม.
20251ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก11,1852.237 ตร.กม.
20253ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก4,0510.786 ตร.กม.
20255ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก3,8530.654 ตร.กม.
20257ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก3,6330.674 ตร.กม.
20259ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก5,2441.05 ตร.กม.
20354ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก3,3880.721 ตร.กม.
20355ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก7,5641.423 ตร.กม.
20357ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก4,9120.976 ตร.กม.
20359ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก6,7371.186 ตร.กม.
20457ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก57,09314.6 ตร.กม.
20459ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก2,6750.537 ตร.กม.
20535ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก9,8522.101 ตร.กม.
20537ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก14,9213.181 ตร.กม.
20539ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก43,31211.9 ตร.กม.
21029ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก14,4076 ตร.กม.
21031ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก18,0026.9 ตร.กม.
21033ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก12,5116.7 ตร.กม.
21035ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก30,97115.5 ตร.กม.
21037ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก81,56372.9 ตร.กม.
21039ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก37,12855.9 ตร.กม.
21073ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก16,0003.496 ตร.กม.
21075ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก16,0067.9 ตร.กม.
21077ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก25,72715 ตร.กม.
21079ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก69,24330.9 ตร.กม.
21107ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก64,69716.4 ตร.กม.
21109ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก45,62319 ตร.กม.
21129ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก98,39563.4 ตร.กม.
21147ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก11,73015.2 ตร.กม.
21149ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก26,72118 ตร.กม.
22041ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก13,7242.873 ตร.กม.
22043ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก22,0345.4 ตร.กม.
22045ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก20,8875.4 ตร.กม.
22047ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก15,8103.65 ตร.กม.
22049ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก7,8881.882 ตร.กม.
22081ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก9,1031.754 ตร.กม.
22083ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก9,1171.76 ตร.กม.
22085ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก8,7801.924 ตร.กม.
22087ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก4,3561.024 ตร.กม.
22089ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก8,4431.712 ตร.กม.
22111ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก18,0134.346 ตร.กม.
22113ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก68,37527.5 ตร.กม.
22115ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก10,1773.396 ตร.กม.
22117ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก17,5188.3 ตร.กม.
22119ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก19,1355.4 ตร.กม.
22143ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก18,7917.2 ตร.กม.
22145ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก20,50327.5 ตร.กม.
22147ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก13,6073.562 ตร.กม.
22149ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก17,2265.9 ตร.กม.
22159ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก24,1498.4 ตร.กม.
22175ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก13,8674.255 ตร.กม.
22177ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก7,0441.998 ตร.กม.
22179ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก15,1023.719 ตร.กม.
22297ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก18,7074.929 ตร.กม.
22299ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก6,4601.708 ตร.กม.
22301ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก4,9421.215 ตร.กม.
22303ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก8,1282.993 ตร.กม.
22305ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก7,8281.702 ตร.กม.
22307ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก9,4901.955 ตร.กม.
22309ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก7,8922.636 ตร.กม.
22335ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก22,6937.8 ตร.กม.
22337ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก10,6236.2 ตร.กม.
22339ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก13,2045.1 ตร.กม.
22359ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก14,00711.6 ตร.กม.
22391ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก15,3875.8 ตร.กม.
22393ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก26,49710 ตร.กม.
22395ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก6,4246.3 ตร.กม.
22397ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก16,23232.2 ตร.กม.
22399ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก16,3336.6 ตร.กม.
22415ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก12,2994.186 ตร.กม.
22417ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก15,1478.3 ตร.กม.
22419ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก15,2924.691 ตร.กม.
22453ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก26,1889.3 ตร.กม.
22455ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก12,6896.5 ตร.กม.
22457ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก16,9845.5 ตร.กม.
22459ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก14,5434.158 ตร.กม.
22523ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก22,9756.3 ตร.กม.
22525ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก31,5178.2 ตร.กม.
22527ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก12,7214.695 ตร.กม.
22529ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก18,6034.908 ตร.กม.
22547ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก17,5394.543 ตร.กม.
22549ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก20,6096.3 ตร.กม.
22559ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก11,27416.7 ตร.กม.
22587ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก14,8629.5 ตร.กม.
22589ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก15,1699.3 ตร.กม.
22605ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก13,5215.2 ตร.กม.
22607ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก17,8214.527 ตร.กม.
22609ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก12,8925.6 ตร.กม.
22761ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก14,7323.509 ตร.กม.
22763ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก9,0822.031 ตร.กม.
22765ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก13,2732.541 ตร.กม.
22767ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก14,6992.825 ตร.กม.
22769ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก7,9501.372 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ ฮัมบูร์ก

ประชากร1.6 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร3,246 / km²
ประชากรชาย761,346 (48.5%)
ประชากรหญิง809,844 (51.5%)
อายุมัธยฐาน41.9
อายุมัธยฐานเพศชาย40.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.9
ธุรกิจใน ฮัมบูร์ก173,284
ประชากร (1975)1,392,066
ประชากร (2000)1,548,196
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +12.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +1.5%

ฮัมบูร์ก

ฮัมบูร์ก (เยอรมัน: Hamburg อังกฤษ: Hamburg ) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเยอรมนี รองลงมาจาก เบอร์ลิน และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 8 ของยุโรป โดยมีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองฮัมบูร์กมากกว่า 1.8 ล้านคน ในขณะที่รวมปริมณฆลรอบๆไปด้วยแล้วจะทำให้ นครฮัมบูร์กมีประช..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ฮัมบูร์ก