ฮันโนเวอร์
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(29) รหัสไปรษณีย์ ใน ฮันโนเวอร์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ฮันโนเวอร์
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่147 ตร.กม.
ประชากร477,648 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย229,914 (48.1%)
ประชากรหญิง247,734 (51.9%)
อายุมัธยฐาน44.3
รหัสไปรษณีย์30159, 30161, 30163 (26 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์511, 5139

แผนที่แบบโต้ตอบ

(29) รหัสไปรษณีย์ ใน ฮันโนเวอร์, รัฐนีเดอร์ซัคเซิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
30159ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน8,7681.937 ตร.กม.
30161ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน9,1692.178 ตร.กม.
30163ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน9,4532.185 ตร.กม.
30165ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน20,7235 ตร.กม.
30167ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน13,1483.798 ตร.กม.
30169ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน10,2862.813 ตร.กม.
30171ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน5,1301.142 ตร.กม.
30173ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน14,8985.2 ตร.กม.
30175ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน6,5443.381 ตร.กม.
30177ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน10,2383.984 ตร.กม.
30179ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน30,6528.3 ตร.กม.
30419ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน64,99824.8 ตร.กม.
30449ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน5,9781.536 ตร.กม.
30451ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน3,2700.981 ตร.กม.
30453ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน35,2409.6 ตร.กม.
30455ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน17,7846.6 ตร.กม.
30457ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน12,8806 ตร.กม.
30459ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน18,5157.4 ตร.กม.
30519ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน30,44811.5 ตร.กม.
30521ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน6,4391.557 ตร.กม.
30539ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน22,96219.3 ตร.กม.
30559ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน37,85719.4 ตร.กม.
30625ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน18,9356.5 ตร.กม.
30627ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน12,3313.612 ตร.กม.
30629ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน27,44816.5 ตร.กม.
30655ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน15,9234.306 ตร.กม.
30657ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน16,63912.4 ตร.กม.
30659ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน23,18712.1 ตร.กม.
30669ฮันโนเวอร์รัฐนีเดอร์ซัคเซิน6,6238.4 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ ฮันโนเวอร์, รัฐนีเดอร์ซัคเซิน

ประชากร477,648
ความหนาแน่นของประชากร3,248 / km²
ประชากรชาย229,914 (48.1%)
ประชากรหญิง247,734 (51.9%)
อายุมัธยฐาน44.3
อายุมัธยฐานเพศชาย43.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.3
ธุรกิจใน ฮันโนเวอร์, รัฐนีเดอร์ซัคเซิน38,172
ประชากร (1975)452,018
ประชากร (2000)481,368
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +5.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0.8%

ฮันโนเวอร์

ฮันโนเวอร์ หรือ ฮาโนเวอร์ (เยอรมัน: Hannover ; อังกฤษ: Hanover) เป็นเมืองหลวงของรัฐโลว์เออร์แซกโซนี (Lower Saxony) ในประเทศเยอรมนี มีประชากร 515,772 คน (ข้อมูลปี ค.ศ. 2005) เคยถูกปกครองโดยเป็นรัฐร่วมประมุขของราชวงศ์ฮาโนเวอร์แห่งสหราชอาณาจักร โดยดยุคแห่งบราวนชไ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ฮันโนเวอร์