รัฐบรันเดนบูร์ก
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(228) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐบรันเดนบูร์ก

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐบรันเดนบูร์ก
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่29,652.8 ตร.กม.
ประชากร2.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,214,279 (49.2%)
ประชากรหญิง1,255,128 (50.8%)
อายุมัธยฐาน47.6
รหัสไปรษณีย์01945, 01968, 01979 (225 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์30, 3301, 3302 (392 เพิ่มเติม)
เมือง131
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
03042 - 03055คอทท์บุส10
14461 - 14482พอทสดัม8
14770 - 14776Brandenburg an der Havel4
15230 - 15234Frankfurt (Oder)3
15711 - 15713Königs Wusterhausen3
15910 - 15938Dahme5

แผนที่แบบโต้ตอบ

(228) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐบรันเดนบูร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01945Hohenbockaรัฐบรันเดนบูร์ก11,009198.4 ตร.กม.
01968Schipkauรัฐบรันเดนบูร์ก22,608118.2 ตร.กม.
01979Lauchhammerรัฐบรันเดนบูร์ก14,96289 ตร.กม.
01983รัฐบรันเดนบูร์ก8,31272.4 ตร.กม.
01987Schwarzheideรัฐบรันเดนบูร์ก5,49032.9 ตร.กม.
01990Ortrandรัฐบรันเดนบูร์ก2,90320.8 ตร.กม.
01993Schipkauรัฐบรันเดนบูร์ก2,00314.3 ตร.กม.
01994Klettwitzรัฐบรันเดนบูร์ก2,78651.1 ตร.กม.
01996Hosenaรัฐบรันเดนบูร์ก1,24512.3 ตร.กม.
01998Schipkauรัฐบรันเดนบูร์ก1,56516.6 ตร.กม.
03042คอทท์บุสรัฐบรันเดนบูร์ก19,03241.3 ตร.กม.
03044คอทท์บุสรัฐบรันเดนบูร์ก14,21311.8 ตร.กม.
03046คอทท์บุสรัฐบรันเดนบูร์ก21,10411 ตร.กม.
03048คอทท์บุสรัฐบรันเดนบูร์ก14,4709.1 ตร.กม.
03050คอทท์บุสรัฐบรันเดนบูร์ก11,0866.6 ตร.กม.
03051คอทท์บุสรัฐบรันเดนบูร์ก1,42514.4 ตร.กม.
03052คอทท์บุสรัฐบรันเดนบูร์ก2,50012.7 ตร.กม.
03053คอทท์บุสรัฐบรันเดนบูร์ก9256.3 ตร.กม.
03054คอทท์บุสรัฐบรันเดนบูร์ก1,12718.3 ตร.กม.
03055คอทท์บุสรัฐบรันเดนบูร์ก3,86020.4 ตร.กม.
03058รัฐบรันเดนบูร์ก14,855163 ตร.กม.
03096Guhrowรัฐบรันเดนบูร์ก8,559126.8 ตร.กม.
03099Kolkwitzรัฐบรันเดนบูร์ก9,290109.1 ตร.กม.
03103Neupetershainรัฐบรันเดนบูร์ก1,59756.7 ตร.กม.
03116Drebkauรัฐบรันเดนบูร์ก4,05081.4 ตร.กม.
03119Welzowรัฐบรันเดนบูร์ก2,35810.9 ตร.กม.
03130Sprembergรัฐบรันเดนบูร์ก22,875318.2 ตร.กม.
03139รัฐบรันเดนบูร์ก4,19313.6 ตร.กม.
03149รัฐบรันเดนบูร์ก22,293194.3 ตร.กม.
03159Döberner Grenzeรัฐบรันเดนบูร์ก4,58296.1 ตร.กม.
03172Bärenklauรัฐบรันเดนบูร์ก31,859273.6 ตร.กม.
03185Drehnowรัฐบรันเดนบูร์ก8,917203.9 ตร.กม.
03197รัฐบรันเดนบูร์ก1,16971 ตร.กม.
03202รัฐบรันเดนบูร์ก
03205รัฐบรันเดนบูร์ก10,396278.1 ตร.กม.
03222Lehdeรัฐบรันเดนบูร์ก14,322111.3 ตร.กม.
03226Vetschauรัฐบรันเดนบูร์ก7,85384.7 ตร.กม.
03229รัฐบรันเดนบูร์ก3,11192.2 ตร.กม.
03238Rückersdorfรัฐบรันเดนบูร์ก24,085328.8 ตร.กม.
03246Crinitzรัฐบรันเดนบูร์ก1,56063.7 ตร.กม.
03249รัฐบรันเดนบูร์ก2,42374.3 ตร.กม.
03253รัฐบรันเดนบูร์ก11,272224.8 ตร.กม.
04895Falkenbergรัฐบรันเดนบูร์ก9,590201.1 ตร.กม.
04910Elsterwerdaรัฐบรันเดนบูร์ก9,28851.6 ตร.กม.
04916รัฐบรันเดนบูร์ก11,423266.2 ตร.กม.
04924Uebigauรัฐบรันเดนบูร์ก12,231213.5 ตร.กม.
04928Schradenรัฐบรันเดนบูร์ก3,17468.5 ตร.กม.
04931Mühlbergรัฐบรันเดนบูร์ก2,37644 ตร.กม.
04932Hirschfeldรัฐบรันเดนบูร์ก7,180109.8 ตร.กม.
04934รัฐบรันเดนบูร์ก2,06733.8 ตร.กม.
04936Hohenbuckoรัฐบรันเดนบูร์ก5,286213.3 ตร.กม.
04938Uebigauรัฐบรันเดนบูร์ก2,15441.4 ตร.กม.
12521เบอร์ลินเบอร์ลิน
12529เบอร์ลินเบอร์ลิน8,0069.8 ตร.กม.
12625รัฐบรันเดนบูร์ก1,1464.47 ตร.กม.
14089เบอร์ลินเบอร์ลิน23,60424.1 ตร.กม.
14461พอทสดัมรัฐบรันเดนบูร์ก
14467พอทสดัมรัฐบรันเดนบูร์ก15,1594.279 ตร.กม.
14469พอทสดัมรัฐบรันเดนบูร์ก31,47243.7 ตร.กม.
14471พอทสดัมรัฐบรันเดนบูร์ก21,08717.9 ตร.กม.
14473พอทสดัมรัฐบรันเดนบูร์ก16,39020.7 ตร.กม.
14476รัฐบรันเดนบูร์ก32,492106 ตร.กม.
14478พอทสดัมรัฐบรันเดนบูร์ก12,3144.512 ตร.กม.
14480พอทสดัมรัฐบรันเดนบูร์ก20,3379.4 ตร.กม.
14482พอทสดัมรัฐบรันเดนบูร์ก23,2259.9 ตร.กม.
14513Teltowรัฐบรันเดนบูร์ก23,63321.7 ตร.กม.
14542Werderรัฐบรันเดนบูร์ก25,813113.6 ตร.กม.
14547Beelitzรัฐบรันเดนบูร์ก11,746194.1 ตร.กม.
14548รัฐบรันเดนบูร์ก6,31948.7 ตร.กม.
14550รัฐบรันเดนบูร์ก5,88676.5 ตร.กม.
14552รัฐบรันเดนบูร์ก8,95156.5 ตร.กม.
14554รัฐบรันเดนบูร์ก4,07325.1 ตร.กม.
14557รัฐบรันเดนบูร์ก5,24521.9 ตร.กม.
14558Bergholz-Rehbrückeรัฐบรันเดนบูร์ก9,41211.4 ตร.กม.
14612Falkenseeรัฐบรันเดนบูร์ก39,52441.9 ตร.กม.
14621รัฐบรันเดนบูร์ก3,42817.6 ตร.กม.
14624Dallgow-Döberitzรัฐบรันเดนบูร์ก13,43461.7 ตร.กม.
14627รัฐบรันเดนบูร์ก1,1542.687 ตร.กม.
14641รัฐบรันเดนบูร์ก38,190562.4 ตร.กม.
14656Brieselangรัฐบรันเดนบูร์ก5,95620.2 ตร.กม.
14662Friesackรัฐบรันเดนบูร์ก3,523142.5 ตร.กม.
14669Ketzinรัฐบรันเดนบูร์ก4,18752.4 ตร.กม.
14712Rathenowรัฐบรันเดนบูร์ก20,98946.4 ตร.กม.
14715รัฐบรันเดนบูร์ก17,474658 ตร.กม.
14727รัฐบรันเดนบูร์ก7,22931.1 ตร.กม.
14728Rhinowรัฐบรันเดนบูร์ก2,801129.8 ตร.กม.
14770Brandenburg an der Havelรัฐบรันเดนบูร์ก24,70214.2 ตร.กม.
14772Brandenburg an der Havelรัฐบรันเดนบูร์ก18,63134.7 ตร.กม.
14774Brandenburg an der Havelรัฐบรันเดนบูร์ก7,21143 ตร.กม.
14776Brandenburg an der Havelรัฐบรันเดนบูร์ก17,74795.6 ตร.กม.
14778รัฐบรันเดนบูร์ก15,434353.6 ตร.กม.
14789Neubensdorfรัฐบรันเดนบูร์ก5,416113.4 ตร.กม.
14793Buckauรัฐบรันเดนบูร์ก3,386147.8 ตร.กม.
14797Lehninรัฐบรันเดนบูร์ก8,004138.9 ตร.กม.
14798รัฐบรันเดนบูร์ก2,55361.7 ตร.กม.
14806Bad Belzigรัฐบรันเดนบูร์ก12,323294.6 ตร.กม.
14822รัฐบรันเดนบูร์ก9,162205.3 ตร.กม.
14823Niemegkรัฐบรันเดนบูร์ก3,982215.9 ตร.กม.
14827Wiesenburgรัฐบรันเดนบูร์ก3,556146.8 ตร.กม.
14828Görzkeรัฐบรันเดนบูร์ก1,85089.5 ตร.กม.
14913รัฐบรันเดนบูร์ก25,297776.4 ตร.กม.
14929Treuenbrietzenรัฐบรันเดนบูร์ก6,074102.8 ตร.กม.
14943Teltowรัฐบรันเดนบูร์ก21,08275.3 ตร.กม.
14947รัฐบรันเดนบูร์ก6,440343.2 ตร.กม.
14959Trebbinรัฐบรันเดนบูร์ก6,70568.3 ตร.กม.
14974Siethenรัฐบรันเดนบูร์ก24,926124.5 ตร.กม.
14979Großbeerenรัฐบรันเดนบูร์ก12,58040.7 ตร.กม.
15230Frankfurt (Oder)รัฐบรันเดนบูร์ก6,2815.3 ตร.กม.
15232Frankfurt (Oder)รัฐบรันเดนบูร์ก4,3542.149 ตร.กม.
15234Frankfurt (Oder)รัฐบรันเดนบูร์ก28,67171.6 ตร.กม.
15236Treplinรัฐบรันเดนบูร์ก22,184158 ตร.กม.
15295Groß Lindowรัฐบรันเดนบูร์ก7,03890.1 ตร.กม.
15299Müllroseรัฐบรันเดนบูร์ก5,694126.3 ตร.กม.
15306รัฐบรันเดนบูร์ก11,755275.5 ตร.กม.
15320Neuhardenbergรัฐบรันเดนบูร์ก4,762134.9 ตร.กม.
15324Letschiner Looseรัฐบรันเดนบูร์ก4,247133.5 ตร.กม.
15326Lebusรัฐบรันเดนบูร์ก4,945103.4 ตร.กม.
15328รัฐบรันเดนบูร์ก6,345178.3 ตร.กม.
15344Strausbergรัฐบรันเดนบูร์ก25,71767.4 ตร.กม.
15345รัฐบรันเดนบูร์ก16,810321.2 ตร.กม.
15366Neuenhagenรัฐบรันเดนบูร์ก31,23546.5 ตร.กม.
15370Vogelsdorfรัฐบรันเดนบูร์ก26,13837 ตร.กม.
15372Münchebergรัฐบรันเดนบูร์ก
15374Münchebergรัฐบรันเดนบูร์ก5,137108.4 ตร.กม.
15377รัฐบรันเดนบูร์ก3,776103.3 ตร.กม.
15378รัฐบรันเดนบูร์ก5,06224.3 ตร.กม.
15517Fürstenwaldeรัฐบรันเดนบูร์ก28,47467.8 ตร.กม.
15518Briesenรัฐบรันเดนบูร์ก15,286399.6 ตร.กม.
15526รัฐบรันเดนบูร์ก4,90175.8 ตร.กม.
15528Grünheideรัฐบรันเดนบูร์ก4,772133.3 ตร.กม.
15537Kesselbergรัฐบรันเดนบูร์ก20,69298.3 ตร.กม.
15566Schöneicheรัฐบรันเดนบูร์ก10,54417.4 ตร.กม.
15569Woltersdorfรัฐบรันเดนบูร์ก5,9228.6 ตร.กม.
15711Königs Wusterhausenรัฐบรันเดนบูร์ก19,32432.8 ตร.กม.
15712Königs Wusterhausenรัฐบรันเดนบูร์ก
15713Königs Wusterhausenรัฐบรันเดนบูร์ก
15732Schulzendorfรัฐบรันเดนบูร์ก19,96733.4 ตร.กม.
15738Zeuthenรัฐบรันเดนบูร์ก10,66012.8 ตร.กม.
15741รัฐบรันเดนบูร์ก8,77688.1 ตร.กม.
15745Wildauรัฐบรันเดนบูร์ก9,5899 ตร.กม.
15746Groß Körisรัฐบรันเดนบูร์ก1,90042.2 ตร.กม.
15748Münchehofeรัฐบรันเดนบูร์ก1,25186.6 ตร.กม.
15749Mittenwaldeรัฐบรันเดนบูร์ก8,64876.6 ตร.กม.
15751Zernsdorfรัฐบรันเดนบูร์ก5,2319.9 ตร.กม.
15752Blossinรัฐบรันเดนบูร์ก1,53130.2 ตร.กม.
15754Blossinรัฐบรันเดนบูร์ก7,09780.2 ตร.กม.
15755Dahmeรัฐบรันเดนบูร์ก3,76871.5 ตร.กม.
15757Halbeรัฐบรันเดนบูร์ก2,165105.5 ตร.กม.
15758Zernsdorfรัฐบรันเดนบูร์ก4,28214.3 ตร.กม.
15806Teltowรัฐบรันเดนบูร์ก19,274180.1 ตร.กม.
15827Blankenfeldeรัฐบรันเดนบูร์ก14,33423.3 ตร.กม.
15831รัฐบรันเดนบูร์ก26,77484.3 ตร.กม.
15834Rangsdorfรัฐบรันเดนบูร์ก7,25416.4 ตร.กม.
15837Baruthรัฐบรันเดนบูร์ก3,755188.6 ตร.กม.
15838Wünsdorfรัฐบรันเดนบูร์ก8,574139.5 ตร.กม.
15848Beeskowรัฐบรันเดนบูร์ก16,565536.6 ตร.กม.
15859Storkowรัฐบรันเดนบูร์ก8,483142.8 ตร.กม.
15864Rietz Neuendorfรัฐบรันเดนบูร์ก4,847139.9 ตร.กม.
15868Friedlandรัฐบรันเดนบูร์ก2,380141.4 ตร.กม.
15890Vogelsangรัฐบรันเดนบูร์ก33,131211.9 ตร.กม.
15898Neuzelleรัฐบรันเดนบูร์ก7,005167.9 ตร.กม.
15907Lübbenรัฐบรันเดนบูร์ก14,098118.2 ตร.กม.
15910Dahmeรัฐบรันเดนบูร์ก7,074320.4 ตร.กม.
15913รัฐบรันเดนบูร์ก7,197382.1 ตร.กม.
15926Dahmeรัฐบรันเดนบูร์ก13,780374.8 ตร.กม.
15936Dahmeรัฐบรันเดนบูร์ก4,544146.8 ตร.กม.
15938Dahmeรัฐบรันเดนบูร์ก4,793163.9 ตร.กม.
16225Eberswaldeรัฐบรันเดนบูร์ก21,52229.7 ตร.กม.
16227Eberswaldeรัฐบรันเดนบูร์ก16,13518.8 ตร.กม.
16230Eberswalde-Finowรัฐบรันเดนบูร์ก10,183289.4 ตร.กม.
16244รัฐบรันเดนบูร์ก6,17043.2 ตร.กม.
16247รัฐบรันเดนบูร์ก5,376210.7 ตร.กม.
16248Parsteinรัฐบรันเดนบูร์ก7,930162.5 ตร.กม.
16259Altranftรัฐบรันเดนบูร์ก20,177424.8 ตร.กม.
16269Bliesdorfรัฐบรันเดนบูร์ก8,468148.4 ตร.กม.
16278รัฐบรันเดนบูร์ก15,706426.5 ตร.กม.
16303Schwedt (Oder)รัฐบรันเดนบูร์ก25,438115.1 ตร.กม.
16306รัฐบรันเดนบูร์ก11,229345 ตร.กม.
16307รัฐบรันเดนบูร์ก3,838119.4 ตร.กม.
16321Bernau bei Berlinรัฐบรันเดนบูร์ก41,666138.7 ตร.กม.
16341รัฐบรันเดนบูร์ก19,20624.3 ตร.กม.
16348Wandlitzseeรัฐบรันเดนบูร์ก14,668293.5 ตร.กม.
16352Basdorfรัฐบรันเดนบูร์ก9,26548.1 ตร.กม.
16356รัฐบรันเดนบูร์ก15,705156.5 ตร.กม.
16359รัฐบรันเดนบูร์ก6,41286.5 ตร.กม.
16515Oranienburgรัฐบรันเดนบูร์ก42,276286.2 ตร.กม.
16540Hohen Neuendorfรัฐบรันเดนบูร์ก13,42616.4 ตร.กม.
16547Birkenwerderรัฐบรันเดนบูร์ก6,66515.4 ตร.กม.
16548Glienickeรัฐบรันเดนบูร์ก9,0074.669 ตร.กม.
16552รัฐบรันเดนบูร์ก5,2786.1 ตร.กม.
16556รัฐบรันเดนบูร์ก4,79912.4 ตร.กม.
16559รัฐบรันเดนบูร์ก3,698109.2 ตร.กม.
16562รัฐบรันเดนบูร์ก4,41911.9 ตร.กม.
16565รัฐบรันเดนบูร์ก1,07910.4 ตร.กม.
16567รัฐบรันเดนบูร์ก7,43730.7 ตร.กม.
16727Eichstädtรัฐบรันเดนบูร์ก19,95387.6 ตร.กม.
16761Hennigsdorfรัฐบรันเดนบูร์ก28,89235.9 ตร.กม.
16766รัฐบรันเดนบูร์ก11,678218.4 ตร.กม.
16767Leegebruchรัฐบรันเดนบูร์ก10,52621.7 ตร.กม.
16775รัฐบรันเดนบูร์ก20,817698.8 ตร.กม.
16792Zehdenickรัฐบรันเดนบูร์ก9,403120.6 ตร.กม.
16798Fürstenbergรัฐบรันเดนบูร์ก5,384132.3 ตร.กม.
16816Neuruppinรัฐบรันเดนบูร์ก19,61648.3 ตร.กม.
16818รัฐบรันเดนบูร์ก8,306394.8 ตร.กม.
16827รัฐบรันเดนบูร์ก4,933112.6 ตร.กม.
16831Rheinsbergรัฐบรันเดนบูร์ก5,623176 ตร.กม.
16833Fehrbellinรัฐบรันเดนบูร์ก7,287193.2 ตร.กม.
16835Lindowรัฐบรันเดนบูร์ก5,446148 ตร.กม.
16837Rheinsbergรัฐบรันเดนบูร์ก2,003133.1 ตร.กม.
16845รัฐบรันเดนบูร์ก13,168479.6 ตร.กม.
16866รัฐบรันเดนบูร์ก11,979369.1 ตร.กม.
16868Wusterhausenรัฐบรันเดนบูร์ก2,96461.7 ตร.กม.
16909Wittstockรัฐบรันเดนบูร์ก17,390536 ตร.กม.
16918รัฐบรันเดนบูร์ก79434.5 ตร.กม.
16921รัฐบรันเดนบูร์ก
16928Groß Pankowรัฐบรันเดนบูร์ก15,895431.8 ตร.กม.
16945รัฐบรันเดนบูร์ก3,442153.6 ตร.กม.
16949Putlitzรัฐบรันเดนบูร์ก3,222184.5 ตร.กม.
17268Boitzenburgรัฐบรันเดนบูร์ก21,021848.7 ตร.กม.
17279Lychenรัฐบรันเดนบูร์ก2,888105.1 ตร.กม.
17291Prenzlauรัฐบรันเดนบูร์ก32,886845.4 ตร.กม.
17326Brüssowรัฐบรันเดนบูร์ก1,846102.6 ตร.กม.
19309Eldenburgรัฐบรันเดนบูร์ก3,275194.3 ตร.กม.
19322Breeseรัฐบรันเดนบูร์ก20,052142.4 ตร.กม.
19336Plattenburgรัฐบรันเดนบูร์ก3,695172.2 ตร.กม.
19339รัฐบรันเดนบูร์ก1,81981 ตร.กม.
19348รัฐบรันเดนบูร์ก15,466406.8 ตร.กม.
19357Karstädtรัฐบรันเดนบูร์ก5,888244 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐบรันเดนบูร์ก

ประชากร2.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร83.3 / km²
ประชากรชาย1,214,279 (49.2%)
ประชากรหญิง1,255,128 (50.8%)
อายุมัธยฐาน47.6
อายุมัธยฐานเพศชาย46.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง48.8
ธุรกิจใน รัฐบรันเดนบูร์ก119,507
ประชากร (1975)2,742,503
ประชากร (2000)2,603,268
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -10%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -5.1%