รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์

ชเลสวิก-โฮลชไตน์หรือ ชเลสวิก-ฮอลชไตน์ (เยอรมัน: Schleswig-Holstein) เป็นกลุ่มรัฐที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเยอรมนี มีเมืองคีลเป็นเมืองหลวง เมืองสำคัญ ได้แก่ เมืองลือเบค เป็นทั้งเมืองโบราณที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ยังเป็นเมืองท่าสำคัญชายฝั่งท..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์