ดืสบูร์ก
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(25) รหัสไปรษณีย์ ใน ดืสบูร์ก

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ดืสบูร์ก
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่166.8 ตร.กม.
ประชากร468,771 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย228,379 (48.7%)
ประชากรหญิง240,392 (51.3%)
อายุมัธยฐาน44.5
รหัสไปรษณีย์47051, 47053, 47055 (22 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์203, 2065, 2066 (2 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(25) รหัสไปรษณีย์ ใน ดืสบูร์ก, รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
47051ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน8,5032.217 ตร.กม.
47053ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน20,1435.7 ตร.กม.
47055ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน20,9488.3 ตร.กม.
47057ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน14,5778.2 ตร.กม.
47058ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน10,6564.984 ตร.กม.
47059ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน18,6857.6 ตร.กม.
47119ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน16,8995.3 ตร.กม.
47137ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน21,9176.5 ตร.กม.
47138ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน30,43010.4 ตร.กม.
47139ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน24,68910.4 ตร.กม.
47166ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน30,5438.4 ตร.กม.
47167ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน21,7618 ตร.กม.
47169ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน23,7848.4 ตร.กม.
47178ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน13,43110.6 ตร.กม.
47179ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน24,7278.8 ตร.กม.
47198ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน23,81310.3 ตร.กม.
47199ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน11,53620.7 ตร.กม.
47226ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน9,1903.378 ตร.กม.
47228ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน25,30612.7 ตร.กม.
47229ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน26,40712.2 ตร.กม.
47239ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน13,9949.8 ตร.กม.
47249ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน17,3846.4 ตร.กม.
47259ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน34,79024.7 ตร.กม.
47269ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน14,37412.1 ตร.กม.
47279ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน9,2816.1 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ ดืสบูร์ก, รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน

ประชากร468,771
ความหนาแน่นของประชากร2,809 / km²
ประชากรชาย228,379 (48.7%)
ประชากรหญิง240,392 (51.3%)
อายุมัธยฐาน44.5
อายุมัธยฐานเพศชาย43.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.8
ธุรกิจใน ดืสบูร์ก, รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน22,116
ประชากร (1975)487,266
ประชากร (2000)491,143
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -3.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -4.6%

ดืสบูร์ก

ดืสบูร์ก (เยอรมัน: Duisburg) เป็นเมืองในรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินในประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไรน์และแม่น้ำรูร์หรือที่เรียกกันว่าเขตรูร์ เป็นอดีตศูนย์กลางการผลิตเหล็กของเยอรมนี ปัจจุบันหันมามุ่งเน้นเรื่องศิลปะร่วมสมัยและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ดืสบูร์กเป..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ดืสบูร์ก