ชตุทท์การ์ท
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเยอรมนี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(36) รหัสไปรษณีย์ ใน ชตุทท์การ์ท

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ชตุทท์การ์ท
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่133.4 ตร.กม.
ประชากร577,579 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย283,472 (49.1%)
ประชากรหญิง294,107 (50.9%)
อายุมัธยฐาน40.8
รหัสไปรษณีย์70173, 70174, 70176 (33 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์711

แผนที่แบบโต้ตอบ

(36) รหัสไปรษณีย์ ใน ชตุทท์การ์ท, รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
70173ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก10,1801.553 ตร.กม.
70174ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก6,9311.187 ตร.กม.
70176ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก6,9221.051 ตร.กม.
70178ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก4,3580.876 ตร.กม.
70180ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก7,6791.347 ตร.กม.
70182ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก3,9430.656 ตร.กม.
70184ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก11,6214.443 ตร.กม.
70186ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก10,6282.7 ตร.กม.
70188ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก11,7641.952 ตร.กม.
70190ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก13,7742.543 ตร.กม.
70191ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก17,5953.525 ตร.กม.
70192ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก10,4583.136 ตร.กม.
70193ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก8,1282.566 ตร.กม.
70195ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก8,2172.369 ตร.กม.
70197ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก9,85311.9 ตร.กม.
70199ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก7,5773.13 ตร.กม.
70327ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก40,62410.7 ตร.กม.
70329ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก20,56111.5 ตร.กม.
70372ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก23,5313.901 ตร.กม.
70374ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก21,7185 ตร.กม.
70376ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก28,1167.3 ตร.กม.
70378ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก23,72210.7 ตร.กม.
70435ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก23,9885.7 ตร.กม.
70437ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก15,7395.5 ตร.กม.
70439ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก15,2346 ตร.กม.
70469ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก32,5068 ตร.กม.
70499ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก35,09218.4 ตร.กม.
70563ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก19,6814.522 ตร.กม.
70565ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก26,0197.5 ตร.กม.
70567ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก26,3408.1 ตร.กม.
70569ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก23,09815.6 ตร.กม.
70597ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก23,8299.3 ตร.กม.
70599ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก22,90117.1 ตร.กม.
70619ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก18,2037.7 ตร.กม.
70629ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก4,3292.098 ตร.กม.
71718ชตุทท์การ์ทรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

ข้อมูลสถิติประชากรของ ชตุทท์การ์ท, รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

ประชากร577,579
ความหนาแน่นของประชากร4,329 / km²
ประชากรชาย283,472 (49.1%)
ประชากรหญิง294,107 (50.9%)
อายุมัธยฐาน40.8
อายุมัธยฐานเพศชาย39.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง42
ธุรกิจใน ชตุทท์การ์ท, รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก50,297
ประชากร (1975)492,911
ประชากร (2000)561,400
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +17.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +2.9%

ชตุทท์การ์ท

ชตุทท์การ์ท (เยอรมัน: Stuttgart) เป็นเมืองทางใต้ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) ในเขตเมืองมีประชากรประมาณ 590,000 คน ถ้านับเขตที่อยู่อาศัยโดยรอบจะมีประชากรประมาณ 3 ล้านคน (ข้อมูลปี 2005) ุทท์การ์ทเป็นเมืองใหญ่อันด..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ชตุทท์การ์ท