Monnickendam
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(321) รหัสไปรษณีย์ ใน Monnickendam

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่15.4 ตร.กม.
ประชากร7,231 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย3,607 (49.9%)
ประชากรหญิง3,624 (50.1%)
อายุมัธยฐาน44.9
รหัสไปรษณีย์1141
รหัสไปรษณีย์1141 AA, 1141 AB, 1141 AC (318 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์299

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Monnickendam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
1141Monnickendamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,98116 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Monnickendam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์

ประชากร7,231
ความหนาแน่นของประชากร470.8 / km²
ประชากรชาย3,607 (49.9%)
ประชากรหญิง3,624 (50.1%)
อายุมัธยฐาน44.9
อายุมัธยฐานเพศชาย44.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.4
ธุรกิจใน Monnickendam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,210
ประชากร (1975)8,285
ประชากร (2000)7,598
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -12.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -4.8%

Monnickendam

Monnickendam (Dutch pronunciation: [ˌmɔnɪkənˈdɑm]) is a city in the Dutch province of North Holland. It is a part of the municipality of Waterland, and lies on the coast of the IJsselmeer, about 8 km southeast of Purmerend. It received city rights in..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Monnickendam

รหัสไปรษณีย์ ทั้งหมดใน Monnickendam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ (321)