Hoogkerk
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่15.6 ตร.กม.
ประชากร23,467 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย11,618 (49.5%)
ประชากรหญิง11,849 (50.5%)
อายุมัธยฐาน32.4
รหัสไปรษณีย์9744, 9745
รหัสไปรษณีย์9744 AA, 9744 AB, 9744 AC (238 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์50

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Hoogkerk, จังหวัดโกรนิงเงิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
9744Hoogkerkจังหวัดโกรนิงเงิน10,3516.2 ตร.กม.
97457,7655.3 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Hoogkerk, จังหวัดโกรนิงเงิน

ประชากร23,467
ความหนาแน่นของประชากร1,505 / km²
ประชากรชาย11,618 (49.5%)
ประชากรหญิง11,849 (50.5%)
อายุมัธยฐาน32.4
อายุมัธยฐานเพศชาย32.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง32.6
ธุรกิจใน Hoogkerk, จังหวัดโกรนิงเงิน53
ประชากร (1975)12,775
ประชากร (2000)19,014
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +83.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +23.4%

Hoogkerk

Hoogkerk is a town in the Dutch province of Groningen. It is located in the municipality of Groningen, about 4 km west of the city. was a separate municipality until 1969, when it was merged with the city of Groningen.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Hoogkerk

รหัสไปรษณีย์ ทั้งหมดใน Hoogkerk, จังหวัดโกรนิงเงิน (241)

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Eelderwoldeจังหวัดเดรนเทอเนเธอร์แลนด์509766
Matslootจังหวัดโกรนิงเงินเนเธอร์แลนด์509749
Oostwoldจังหวัดโกรนิงเงินเนเธอร์แลนด์59493519828
Roderwoldeจังหวัดเดรนเทอเนเธอร์แลนด์509315