Haren
เมืองใกล้เคียง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่16.4 ตร.กม.
ประชากร13,677 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย6,525 (47.7%)
ประชากรหญิง7,152 (52.3%)
อายุมัธยฐาน45.3
รหัสไปรษณีย์9751, 9752, 9753
รหัสไปรษณีย์9751 AA, 9751 AB, 9751 AC (594 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(3) รหัสไปรษณีย์ ใน Haren, จังหวัดโกรนิงเงิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
9751Harenจังหวัดโกรนิงเงิน5,9036 ตร.กม.
9752Harenจังหวัดโกรนิงเงิน6,49613.3 ตร.กม.
9753Harenจังหวัดโกรนิงเงิน3,5863.02 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Haren, จังหวัดโกรนิงเงิน

ประชากร13,677
ความหนาแน่นของประชากร834.0 / km²
ประชากรชาย6,525 (47.7%)
ประชากรหญิง7,152 (52.3%)
อายุมัธยฐาน45.3
อายุมัธยฐานเพศชาย43.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.8
ธุรกิจใน Haren, จังหวัดโกรนิงเงิน2,256
ประชากร (1975)14,315
ประชากร (2000)14,290
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -4.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -4.3%

Haren

Haren (Dutch pronunciation: [ˈɦaːrə(n)]; Gronings: Hoaren) is a municipality and a town in the northeastern Netherlands located in the direct urban area of the City of Groningen. is a typical commuting municipality with many wealthy inhabitants. It ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Haren

รหัสไปรษณีย์ ทั้งหมดใน Haren, จังหวัดโกรนิงเงิน (597)

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Eelderwoldeจังหวัดเดรนเทอเนเธอร์แลนด์509766
Glimmenจังหวัดโกรนิงเงินเนเธอร์แลนด์509756
Onnenจังหวัดโกรนิงเงินเนเธอร์แลนด์509755
Paterswoldeจังหวัดเดรนเทอเนเธอร์แลนด์509765