(472,793) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศเนเธอร์แลนด์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศเนเธอร์แลนด์
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่4,143 ตร.กม.
ประชากร16.6 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร4,017 / km²
รหัสไปรษณีย์2105, 2106, 2111 (4,091 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์472,793
รหัสโทรศัพท์10, 111, 113 (152 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน ประเทศเนเธอร์แลนด์2,210,946
เมือง2,058

แผนที่แบบโต้ตอบ

(4,094) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศเนเธอร์แลนด์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
2105Heemstedeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,8291.713 ตร.กม.
2106Heemstedeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,6161.109 ตร.กม.
2111Aerdenhoutจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,2635.6 ตร.กม.
2114Vogelenzangจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,43121.5 ตร.กม.
2116Bentveldจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,2451.888 ตร.กม.
2121Bennebroekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,3851.911 ตร.กม.
2131โฮฟด์ดอร์ปจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,03211.6 ตร.กม.
2132โฮฟด์ดอร์ปจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์16,27918 ตร.กม.
2133โฮฟด์ดอร์ปจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,4762.099 ตร.กม.
2134โฮฟด์ดอร์ปจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,7705.7 ตร.กม.
2135โฮฟด์ดอร์ปจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,7153.032 ตร.กม.
2136Zwaanshoekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,5116.5 ตร.กม.
2141Vijfhuizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,40812.9 ตร.กม.
2142Cruquiusจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,8133.234 ตร.กม.
2143Boesingheliedeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,3964.762 ตร.กม.
2144Beinsdorpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,1792.343 ตร.กม.
2151Nieuw-Vennepจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,8717.9 ตร.กม.
2152Nieuw-Vennepจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,0628.2 ตร.กม.
2153Nieuw-Vennepจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,72018.7 ตร.กม.
2154Burgerveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7681.195 ตร.กม.
2155Leimuiderbrugจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7631.238 ตร.กม.
2156Weteringbrugจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,7062.342 ตร.กม.
2157Abbenesจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,14810.8 ตร.กม.
2158Buitenkaagจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,3251.455 ตร.กม.
2159Kaagจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์5172.196 ตร.กม.
2161Lisseจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์16,11113.4 ตร.กม.
2162Lisseจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์4,2041.427 ตร.กม.
2163Lisseจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์2,1340.82 ตร.กม.
2165Lisserbroekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,4636.1 ตร.กม.
2171Sassenheimจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์9,7134.314 ตร.กม.
2172Sassenheimจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์3,5872.51 ตร.กม.
2181Hillegomจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์7,3444.152 ตร.กม.
2182Hillegomจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์13,2059.6 ตร.กม.
2191จังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์2,3046.8 ตร.กม.
2201จังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์11,3347.9 ตร.กม.
2202จังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์6,17410.4 ตร.กม.
2203Noordจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,0211.812 ตร.กม.
2204จังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์4,85128.5 ตร.กม.
2211Noordwijkerhoutจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์14,03718.4 ตร.กม.
2212Noordwijkerhoutจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์
2215Voorhoutจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์15,54012.1 ตร.กม.
2216Voorhoutจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์
2221จังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์7,5162.646 ตร.กม.
2222จังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์3,8260.979 ตร.กม.
2223Katwijk aan den Rijnจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์6,8793.878 ตร.กม.
2224จังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์7,2572.643 ตร.กม.
2225Katwijk aan Zeeจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์7,55910.8 ตร.กม.
2231Rijnsburgจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์22,3936.4 ตร.กม.
2232Rijnsburgจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์
2235Valkenburgจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์8,4204.822 ตร.กม.
2241Wassenaarจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์6,1114.895 ตร.กม.
2242Wassenaarจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์9,39127.5 ตร.กม.
2243Wassenaarจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์3,7469.5 ตร.กม.
2244Wassenaarจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์4,6705.3 ตร.กม.
2245Wassenaarจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์3,73511.4 ตร.กม.
2251Voorschotenจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์9,7343.201 ตร.กม.
2252Voorschotenจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์5,2524.08 ตร.กม.
2253Voorschotenจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์8,0202.883 ตร.กม.
2254Voorschotenจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์1,7131.971 ตร.กม.
2261Leidschendamจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์3,4100.892 ตร.กม.
2262Leidschendamจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์3,0870.678 ตร.กม.
2263Leidschendamจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์4,2521.26 ตร.กม.
2264Leidschendamจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์6,9061.653 ตร.กม.
2265Leidschendamจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์4,9201.269 ตร.กม.
2266Leidschendamจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์15,68521.7 ตร.กม.
2267Leidschendamจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์9030.19 ตร.กม.
2268Leidschendamจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์
2271Voorburgจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์5,6111.205 ตร.กม.
2272Voorburgจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์8,7571.831 ตร.กม.
2273Voorburgจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์5,7061.281 ตร.กม.
2274Voorburgจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์6,0771.193 ตร.กม.
2275Voorburgจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์4,1850.884 ตร.กม.
2281Rijswijkจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์2,3040.446 ตร.กม.
2282Rijswijkจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์5,2281.262 ตร.กม.
2283Rijswijkจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์5,2041.636 ตร.กม.
2284Rijswijkจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์2,2500.754 ตร.กม.
2285Rijswijkจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์6,7511.81 ตร.กม.
2286Rijswijkจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์7,3922.713 ตร.กม.
2287Rijswijkจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์2,1810.868 ตร.กม.
2288Rijswijkจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์10,6063.478 ตร.กม.
2289Rijswijkจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์5,7931.823 ตร.กม.
2291Wateringenจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์7,2084.772 ตร.กม.
2292Wateringenจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์1,7310.751 ตร.กม.
2295Kwintsheulจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์4,7063.513 ตร.กม.
2311ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์7,1191.053 ตร.กม.
2312ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์9,1441.221 ตร.กม.
2313ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์8,7481.494 ตร.กม.
2314ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์8,5731.479 ตร.กม.
2315ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์7,0281.137 ตร.กม.
2316ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์8,0931.388 ตร.กม.
2317ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์7,4731.405 ตร.กม.
2318ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์3,0270.635 ตร.กม.
2321ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์9,9261.655 ตร.กม.
2322ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์2,3461.276 ตร.กม.
2323ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์2,0001.803 ตร.กม.
2324ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์8,8251.553 ตร.กม.
2331ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์8,9192.039 ตร.กม.
2332ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์11,3452.191 ตร.กม.
2333ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์8,9051.547 ตร.กม.
2334ไลเดินจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์4,6451.046 ตร.กม.
หน้า 2ถัดไป

ประเทศเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์ (ดัตช์: Nederlands; อังกฤษ: Netherlands) หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (อังกฤษ: Holland) หรือ ฮอลันดา หรือ วิลันดา เป็นประเทศองค์ประกอบ (constituent country) ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วยสิบสองจังหวัดในยุโรปตะวันตก และสามเกาะในแคริบเบียน ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ประเทศเนเธอร์แลนด์