(11,618) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดเฟลโฟลันด์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดเฟลโฟลันด์
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่119 ตร.กม.
ประชากร420,216 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย210,115 (50%)
ประชากรหญิง210,101 (50%)
อายุมัธยฐาน36.7
รหัสไปรษณีย์1309, 1311, 1312 (91 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์11,618
รหัสโทรศัพท์320, 321, 36 (1 เพิ่มเติม)
เมือง19

แผนที่แบบโต้ตอบ

(94) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดเฟลโฟลันด์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
1309Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์43881.6 ตร.กม.
1311Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์5,1221.285 ตร.กม.
1312Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์6,1652.145 ตร.กม.
1313Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์3,5971.025 ตร.กม.
1314Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์6,5971.526 ตร.กม.
1315Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์4,2171.082 ตร.กม.
1316Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์7,9618.5 ตร.กม.
1317Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์2,8620.812 ตร.กม.
1318Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์6,1782.549 ตร.กม.
1319Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์6,6677.8 ตร.กม.
1321Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์6,9421.519 ตร.กม.
1322Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์3,6990.855 ตร.กม.
1323Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์4,8570.98 ตร.กม.
1324Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์9,8414.479 ตร.กม.
1325Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์7,3541.977 ตร.กม.
1326Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์7,3721.995 ตร.กม.
1327Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์2,9340.91 ตร.กม.
1328Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์7,0011.855 ตร.กม.
1329Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์2,3141.108 ตร.กม.
1331Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์6,7894.104 ตร.กม.
1332Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์11,6467.2 ตร.กม.
1333Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์11,9983.357 ตร.กม.
1334Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์2,2090.495 ตร.กม.
1335Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์8,4722.954 ตร.กม.
1336Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์6,09857.1 ตร.กม.
1338Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์7,9203.374 ตร.กม.
1339Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์7,1683.02 ตร.กม.
1341Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์2913.697 ตร.กม.
1343Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์8582.034 ตร.กม.
1349Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์3,66219.1 ตร.กม.
1351Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์4,8121.874 ตร.กม.
1352Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์1,4630.439 ตร.กม.
1353Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์6,56811.4 ตร.กม.
1354Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์1,7930.391 ตร.กม.
1355Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์2,7421.102 ตร.กม.
1356Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์2,2171.047 ตร.กม.
1357Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์2,5303.716 ตร.กม.
1358Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์4,30215.9 ตร.กม.
1359Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์9550.986 ตร.กม.
1361Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์88528.5 ตร.กม.
1362Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์2,5061.866 ตร.กม.
1363Almere Buitenจังหวัดเฟลโฟลันด์8,5433.171 ตร.กม.
3891Zeewoldeจังหวัดเฟลโฟลันด์2,59110.9 ตร.กม.
3892Zeewoldeจังหวัดเฟลโฟลันด์2,2141.58 ตร.กม.
3893Zeewoldeจังหวัดเฟลโฟลันด์2,0772.423 ตร.กม.
3894Zeewoldeจังหวัดเฟลโฟลันด์1,0901.496 ตร.กม.
3895Zeewoldeจังหวัดเฟลโฟลันด์140.11 ตร.กม.
3896Zeewoldeจังหวัดเฟลโฟลันด์3,84195.9 ตร.กม.
3897Zeewoldeจังหวัดเฟลโฟลันด์6,948127.9 ตร.กม.
3898Zeewoldeจังหวัดเฟลโฟลันด์2,08431.8 ตร.กม.
3899Zeewoldeจังหวัดเฟลโฟลันด์2,1832.735 ตร.กม.
8211เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์4,9214.474 ตร.กม.
8212เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์2,8044.072 ตร.กม.
8218เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์7,38264.1 ตร.กม.
8219เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์7,65864.8 ตร.กม.
8221เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์66852.8 ตร.กม.
8222เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์4443.275 ตร.กม.
8223เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์4,4252.689 ตร.กม.
8224เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์5,3301.91 ตร.กม.
8225เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์4,2711.803 ตร.กม.
8226เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์5,7772.678 ตร.กม.
8231เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์3,2723.261 ตร.กม.
8232เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์5,2731.65 ตร.กม.
8233เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์1,6432.503 ตร.กม.
8239เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์2,14211.8 ตร.กม.
8241เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์1,1922.686 ตร.กม.
8242เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์4,396237.7 ตร.กม.
8243เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์12,2675.1 ตร.กม.
8244เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์1,572412.7 ตร.กม.
8245เลลีสตัดจังหวัดเฟลโฟลันด์4,11311 ตร.กม.
8251Drontenจังหวัดเฟลโฟลันด์16,181148.1 ตร.กม.
8252Drontenจังหวัดเฟลโฟลันด์1,3871.857 ตร.กม.
8253Drontenจังหวัดเฟลโฟลันด์4,0785.1 ตร.กม.
8254Drontenจังหวัดเฟลโฟลันด์5040.361 ตร.กม.
8255Swifterbantจังหวัดเฟลโฟลันด์7,49975.2 ตร.กม.
8256Biddinghuizenจังหวัดเฟลโฟลันด์12,623157.3 ตร.กม.
8301Emmeloordจังหวัดเฟลโฟลันด์7390.64 ตร.กม.
8302Emmeloordจังหวัดเฟลโฟลันด์4,31313.8 ตร.กม.
8303Emmeloordจังหวัดเฟลโฟลันด์3,44911.9 ตร.กม.
8304Emmeloordจังหวัดเฟลโฟลันด์4,21311.8 ตร.กม.
8305Emmeloordจังหวัดเฟลโฟลันด์2,69121.7 ตร.กม.
8307Ensจังหวัดเฟลโฟลันด์4,45345.4 ตร.กม.
8308Nageleจังหวัดเฟลโฟลันด์4,37754.9 ตร.กม.
8309Tollebeekจังหวัดเฟลโฟลันด์3,16432.9 ตร.กม.
8311Espelจังหวัดเฟลโฟลันด์1,66933.2 ตร.กม.
8312Creilจังหวัดเฟลโฟลันด์1,69932.4 ตร.กม.
8313Ruttenจังหวัดเฟลโฟลันด์2,54745.6 ตร.กม.
8314Bantจังหวัดเฟลโฟลันด์2,80638.2 ตร.กม.
8315Luttelgeestจังหวัดเฟลโฟลันด์4,15239.3 ตร.กม.
8316Marknesseจังหวัดเฟลโฟลันด์4,93651 ตร.กม.
8317Kraggenburgจังหวัดเฟลโฟลันด์2,20555.4 ตร.กม.
8319จังหวัดเฟลโฟลันด์5222.328 ตร.กม.
8321Urkจังหวัดเฟลโฟลันด์14,29362.6 ตร.กม.
8322Urkจังหวัดเฟลโฟลันด์4,8664.763 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดเฟลโฟลันด์

ประชากร420,216
ความหนาแน่นของประชากร3,531 / km²
ประชากรชาย210,115 (50%)
ประชากรหญิง210,101 (50%)
อายุมัธยฐาน36.7
อายุมัธยฐานเพศชาย36.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง37.2
ธุรกิจใน จังหวัดเฟลโฟลันด์47,402
ประชากร (1975)197,738
ประชากร (2000)322,589
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +112.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +30.3%

จังหวัดเฟลโฟลันด์

เฟลโฟลันด์ (ดัตช์: Flevoland) เป็นจังหวัดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ก่อตั้งเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1986 เป็นจังหวัดที่ 12 ของประเทศ โดยมีเมืองเลลีสตัดเป็นเมืองหลักของจังหวัด มีประชากรราว 394,758 คน (ค.ศ. 2011) ประกอบด้วย 6 เทศบา..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดเฟลโฟลันด์