(60,459) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดเกลเดอร์ลันด์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดเกลเดอร์ลันด์
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่471.8 ตร.กม.
ประชากร2.0 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,001,145 (49.4%)
ประชากรหญิง1,027,371 (50.6%)
อายุมัธยฐาน41.5
รหัสไปรษณีย์3771, 3772, 3773 (500 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์60,459
รหัสโทรศัพท์114, 183, 24 (32 เพิ่มเติม)
เมือง261

แผนที่แบบโต้ตอบ

(503) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดเกลเดอร์ลันด์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
3771Barneveldจังหวัดเกลเดอร์ลันด์14,72722.7 ตร.กม.
3772Barneveldจังหวัดเกลเดอร์ลันด์8,42812.8 ตร.กม.
3773Barneveldจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,1680.793 ตร.กม.
3774Kootwijkerbroekจังหวัดเกลเดอร์ลันด์6,61429.1 ตร.กม.
3775Kootwijkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์72226.1 ตร.กม.
3776Stroeจังหวัดเกลเดอร์ลันด์6,42915.2 ตร.กม.
3781Voorthuizenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์10,09823.7 ตร.กม.
3784Terschuurจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,16513.4 ตร.กม.
3785Zwartebroekจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,1216.9 ตร.กม.
3792จังหวัดเกลเดอร์ลันด์2773.401 ตร.กม.
3794De Glindจังหวัดเกลเดอร์ลันด์6246.1 ตร.กม.
3841Harderwijkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์5,3924.683 ตร.กม.
3842Harderwijkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์5,7701.447 ตร.กม.
3843Harderwijkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์5,5563.018 ตร.กม.
3844Harderwijkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์6,1154.078 ตร.กม.
3845Harderwijkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์6,5616.9 ตร.กม.
3846Harderwijkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์6,7344.853 ตร.กม.
3847Harderwijkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,9659.8 ตร.กม.
3848Harderwijkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,9461.031 ตร.กม.
3849Hierdenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์4,78610.6 ตร.กม.
3851Ermeloจังหวัดเกลเดอร์ลันด์8,6777.1 ตร.กม.
3852Ermeloจังหวัดเกลเดอร์ลันด์8,67357.1 ตร.กม.
3853Ermeloจังหวัดเกลเดอร์ลันด์8,45219.9 ตร.กม.
3861Nijkerkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์13,32527.3 ตร.กม.
3862Nijkerkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์11,90328.5 ตร.กม.
3863Nijkerkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์3,4032.093 ตร.กม.
3864Nijkerkerveenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์4,0916.5 ตร.กม.
3871Hoevelakenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์8,4887.5 ตร.กม.
3881Puttenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์9,81133.6 ตร.กม.
3882Puttenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์14,25453.9 ตร.กม.
3886Garderenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,41815.8 ตร.กม.
3888Uddelจังหวัดเกลเดอร์ลันด์6,17752.3 ตร.กม.
3925Scherpenzeelจังหวัดเกลเดอร์ลันด์9,35113.7 ตร.กม.
4001Tielจังหวัดเกลเดอร์ลันด์6,4073.878 ตร.กม.
4002Tielจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,6650.787 ตร.กม.
4003Tielจังหวัดเกลเดอร์ลันด์7,0364.573 ตร.กม.
4004Tielจังหวัดเกลเดอร์ลันด์9,4695.8 ตร.กม.
4005Tielจังหวัดเกลเดอร์ลันด์4,3082.47 ตร.กม.
4006Tielจังหวัดเกลเดอร์ลันด์3,2831.919 ตร.กม.
4007Tielจังหวัดเกลเดอร์ลันด์3,6323.671 ตร.กม.
4011Zoelenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,47117.5 ตร.กม.
4012Kerk-Avezaathจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,0673.686 ตร.กม.
4013Kapel-Avezaathจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,0203.821 ตร.กม.
4014Wadenoijenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,2287.1 ตร.กม.
4016Kapel-Avezaathจังหวัดเกลเดอร์ลันด์5643.153 ตร.กม.
4017Kerk-Avezaathจังหวัดเกลเดอร์ลันด์3870.475 ตร.กม.
4021Maurikจังหวัดเกลเดอร์ลันด์4,43320.2 ตร.กม.
4023Rijswijkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,3789.8 ตร.กม.
4024Eck en Wielจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,8896.1 ตร.กม.
4031Ingenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,30311.2 ตร.กม.
4032Ommerenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,2187.1 ตร.กม.
4033Liendenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์4,96221.3 ตร.กม.
4041Kesterenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์4,9179.4 ตร.กม.
4043Opheusdenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์4,9909.7 ตร.กม.
4051Ochtenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์3,88710.1 ตร.กม.
4053IJzendoornจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,2787.3 ตร.กม.
4054Echteldจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,19611.1 ตร.กม.
4061Ophemertจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,63412.6 ตร.กม.
40629473.928 ตร.กม.
4063Heesseltจังหวัดเกลเดอร์ลันด์3524.889 ตร.กม.
4064Varikจังหวัดเกลเดอร์ลันด์9344.261 ตร.กม.
4101Culemborgจังหวัดเกลเดอร์ลันด์7,0235.8 ตร.กม.
4102Culemborgจังหวัดเกลเดอร์ลันด์5,0152.015 ตร.กม.
4103Culemborgจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,1612.321 ตร.กม.
4104Culemborgจังหวัดเกลเดอร์ลันด์6,7421.77 ตร.กม.
4105Culemborgจังหวัดเกลเดอร์ลันด์5,1303.967 ตร.กม.
4106Culemborgจังหวัดเกลเดอร์ลันด์4522.533 ตร.กม.
4107Culemborgจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,84212.2 ตร.กม.
41113492.884 ตร.กม.
4112Beusichemจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,21611 ตร.กม.
4115Aschจังหวัดเกลเดอร์ลันด์3524.172 ตร.กม.
4116Burenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,07011.1 ตร.กม.
4117Erichemจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,0535.3 ตร.กม.
4119Ravenswaaijจังหวัดเกลเดอร์ลันด์3655.3 ตร.กม.
4147Asperenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,9743.62 ตร.กม.
4151Acquoyจังหวัดเกลเดอร์ลันด์94010 ตร.กม.
4152Rhenoyจังหวัดเกลเดอร์ลันด์7386.1 ตร.กม.
4153Beesdจังหวัดเกลเดอร์ลันด์4,32020.8 ตร.กม.
4155Gellicumจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2625.6 ตร.กม.
4156Rumptจังหวัดเกลเดอร์ลันด์9619.7 ตร.กม.
4157Enspijkจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,2677.6 ตร.กม.
4158Deilจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,8838.3 ตร.กม.
4161Heukelumจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,2924.179 ตร.กม.
4171Herwijnenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,90525.9 ตร.กม.
4174Hellouwจังหวัดเกลเดอร์ลันด์7759.1 ตร.กม.
4175Haaftenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,31610 ตร.กม.
4176Tuilจังหวัดเกลเดอร์ลันด์9893.433 ตร.กม.
4181Waardenburgจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,63211.9 ตร.กม.
4182Neerijnenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์5135.8 ตร.กม.
4184Opijnenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์9587 ตร.กม.
4185Estจังหวัดเกลเดอร์ลันด์8493.685 ตร.กม.
4191Geldermalsenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์11,51012.8 ตร.กม.
4194Meterenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์2,1816.3 ตร.กม.
4196Trichtจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,95510.5 ตร.กม.
4197Buurmalsenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์1,1039.7 ตร.กม.
4211จังหวัดเกลเดอร์ลันด์3311.441 ตร.กม.
4212จังหวัดเกลเดอร์ลันด์5682.938 ตร.กม.
4214Vurenจังหวัดเกลเดอร์ลันด์4,15219.7 ตร.กม.
5301Zaltbommelจังหวัดเกลเดอร์ลันด์8,97912.1 ตร.กม.
5302Zaltbommelจังหวัดเกลเดอร์ลันด์4230.415 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดเกลเดอร์ลันด์

ประชากร2.0 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร4,299 / km²
ประชากรชาย1,001,145 (49.4%)
ประชากรหญิง1,027,371 (50.6%)
อายุมัธยฐาน41.5
อายุมัธยฐานเพศชาย40.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.3
ธุรกิจใน จังหวัดเกลเดอร์ลันด์246,311
ประชากร (1975)1,648,866
ประชากร (2000)1,921,338
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +23%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +5.6%