(32,896) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดยูเทรกต์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดยูเทรกต์
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่186 ตร.กม.
ประชากร1.3 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย621,791 (48.9%)
ประชากรหญิง650,365 (51.1%)
อายุมัธยฐาน38.7
รหัสไปรษณีย์1234, 1391, 1393 (217 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์32,896
รหัสโทรศัพท์182, 23, 294 (15 เพิ่มเติม)
เมือง85

แผนที่แบบโต้ตอบ

(220) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดยูเทรกต์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
1234จังหวัดยูเทรกต์
1391Abcoudeจังหวัดยูเทรกต์6,26621.7 ตร.กม.
1393Nigtevechtจังหวัดยูเทรกต์1,7395 ตร.กม.
1396Baambruggeจังหวัดยูเทรกต์2,3899.8 ตร.กม.
1426De Hoefจังหวัดยูเทรกต์1,8975.4 ตร.กม.
1427Amstelhoekจังหวัดยูเทรกต์1,3061.043 ตร.กม.
1802Woerdenจังหวัดยูเทรกต์
3401IJsselsteinจังหวัดยูเทรกต์17,4699.6 ตร.กม.
3402IJsselsteinจังหวัดยูเทรกต์8,8805.5 ตร.กม.
3403IJsselsteinจังหวัดยูเทรกต์1,8855.4 ตร.กม.
3404IJsselsteinจังหวัดยูเทรกต์7,0251.484 ตร.กม.
3405Benschopจังหวัดยูเทรกต์4,22023 ตร.กม.
3411Lopikจังหวัดยูเทรกต์6,93735.5 ตร.กม.
34121,5548.8 ตร.กม.
3413Lopikจังหวัดยูเทรกต์1650.761 ตร.กม.
3415Polsbroekจังหวัดยูเทรกต์1,96611.5 ตร.กม.
3417Montfoortจังหวัดยูเทรกต์10,13226.1 ตร.กม.
3421Oudewaterจังหวัดยูเทรกต์6,41419.9 ตร.กม.
3425Snelrewaardจังหวัดยูเทรกต์1,3049.1 ตร.กม.
3431Nieuwegeinจังหวัดยูเทรกต์5,1461.203 ตร.กม.
3432Nieuwegeinจังหวัดยูเทรกต์4,5911.98 ตร.กม.
3433Nieuwegeinจังหวัดยูเทรกต์7,3574.046 ตร.กม.
3434Nieuwegeinจังหวัดยูเทรกต์5,9122.435 ตร.กม.
3435Nieuwegeinจังหวัดยูเทรกต์4,4721.302 ตร.กม.
3436Nieuwegeinจังหวัดยูเทรกต์3,9191.104 ตร.กม.
3437Nieuwegeinจังหวัดยูเทรกต์8,8853.763 ตร.กม.
3438Nieuwegeinจังหวัดยูเทรกต์7,5913.258 ตร.กม.
3439Nieuwegeinจังหวัดยูเทรกต์14,6337.4 ตร.กม.
3441Woerdenจังหวัดยูเทรกต์1,3970.488 ตร.กม.
3442Woerdenจังหวัดยูเทรกต์2,8120.867 ตร.กม.
3443Woerdenจังหวัดยูเทรกต์4,6995.9 ตร.กม.
3444Woerdenจังหวัดยูเทรกต์7741.438 ตร.กม.
3445Woerdenจังหวัดยูเทรกต์3,0262.552 ตร.กม.
3446Woerdenจังหวัดยูเทรกต์6,4404.576 ตร.กม.
3447Woerdenจังหวัดยูเทรกต์2,4430.883 ตร.กม.
3448Woerdenจังหวัดยูเทรกต์5,7883.764 ตร.กม.
3449Woerdenจังหวัดยูเทรกต์2,1152.383 ตร.กม.
345117,2357.8 ตร.กม.
3452Vleutenจังหวัดยูเทรกต์9,7991.928 ตร.กม.
3453De Meernจังหวัดยูเทรกต์4,6951.618 ตร.กม.
3454De Meernจังหวัดยูเทรกต์22,8638.1 ตร.กม.
3455Haarzuilensจังหวัดยูเทรกต์2,2416.9 ตร.กม.
3461Linschotenจังหวัดยูเทรกต์4,03112.8 ตร.กม.
3464Papekopจังหวัดยูเทรกต์1,2196.7 ตร.กม.
3467Hekendorpจังหวัดยูเทรกต์8563.871 ตร.กม.
3471Kamerikจังหวัดยูเทรกต์6,08229.1 ตร.กม.
3474Zegveldจังหวัดยูเทรกต์3,09415.9 ตร.กม.
3481Harmelenจังหวัดยูเทรกต์13,08224.5 ตร.กม.
3509ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์
3511ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์7,5971.2 ตร.กม.
3512ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์4,7180.854 ตร.กม.
3513ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์3,6240.524 ตร.กม.
3514ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์3,6410.591 ตร.กม.
3515ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์2,9120.474 ตร.กม.
3521ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์7,0601.109 ตร.กม.
3522ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์4,5920.763 ตร.กม.
3523ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์6,7741.118 ตร.กม.
3524ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์8,6412.461 ตร.กม.
3525ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์3,8810.804 ตร.กม.
3526ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์13,5112.537 ตร.กม.
3527ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์9,0211.6 ตร.กม.
3528ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์7,8772.552 ตร.กม.
3531ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์5,8330.909 ตร.กม.
3532ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์4,1370.659 ตร.กม.
3533ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์6,2521.288 ตร.กม.
3534ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์6,0381.078 ตร.กม.
3541ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์5,4921.624 ตร.กม.
3542ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์26,9535.1 ตร.กม.
3543ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์11,9713.858 ตร.กม.
3544ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์15,2093.187 ตร.กม.
3545ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์3,0354.372 ตร.กม.
3546ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์2,1765.3 ตร.กม.
3551ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์4,3560.676 ตร.กม.
3552ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์4,5720.952 ตร.กม.
3553ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์3,3950.575 ตร.กม.
3554ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์3,5700.674 ตร.กม.
3555ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์5,3361.264 ตร.กม.
3561ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์4,8921.009 ตร.กม.
3562ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์5,3141.038 ตร.กม.
3563ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์5,1901.156 ตร.กม.
3564ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์4,4201.065 ตร.กม.
3565ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์5,6431.96 ตร.กม.
3566ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์3,4762.451 ตร.กม.
3571ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์7,2461.336 ตร.กม.
3572ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์5,1960.894 ตร.กม.
3573ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์4,2291.294 ตร.กม.
3581ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์5,9311.052 ตร.กม.
3582ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์6,5861.152 ตร.กม.
3583ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์3,6630.661 ตร.กม.
3584ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์15,8025.3 ตร.กม.
3585ยูเทรกต์ (เมือง)จังหวัดยูเทรกต์3,6122.165 ตร.กม.
3601Maarssenจังหวัดยูเทรกต์5,5564.417 ตร.กม.
3602Maarssenจังหวัดยูเทรกต์5,1443.582 ตร.กม.
3603Maarssenจังหวัดยูเทรกต์2,0121.762 ตร.กม.
3604Maarssenจังหวัดยูเทรกต์1,6720.742 ตร.กม.
3605Maarssenจังหวัดยูเทรกต์2,4250.733 ตร.กม.
3606Maarssenจังหวัดยูเทรกต์1,7000.503 ตร.กม.
3607Maarssenจังหวัดยูเทรกต์5,6622.173 ตร.กม.
3608Maarssenจังหวัดยูเทรกต์1,9440.859 ตร.กม.
3611Oud-Zuilenจังหวัดยูเทรกต์8061.236 ตร.กม.
3615Westbroekจังหวัดยูเทรกต์2,76614.1 ตร.กม.
3621Breukelenจังหวัดยูเทรกต์14,52121.9 ตร.กม.
3626Nieuwer-Ter-Aaจังหวัดยูเทรกต์1,9778.3 ตร.กม.
3628Kockengenจังหวัดยูเทรกต์5,49019.8 ตร.กม.
3631จังหวัดยูเทรกต์1,7616.7 ตร.กม.
3632Loenen aan de Vechtจังหวัดยูเทรกต์4,0128.4 ตร.กม.
3633Vreelandจังหวัดยูเทรกต์2,3705.2 ตร.กม.
3634Loenerslootจังหวัดยูเทรกต์7061.898 ตร.กม.
3641Mijdrechtจังหวัดยูเทรกต์12,20416.2 ตร.กม.
3642Mijdrechtจังหวัดยูเทรกต์1,1091.125 ตร.กม.
3643Mijdrechtจังหวัดยูเทรกต์8022.266 ตร.กม.
3645Vinkeveenจังหวัดยูเทรกต์10,68325.3 ตร.กม.
3646Waverveenจังหวัดยูเทรกต์1,43912.2 ตร.กม.
3648Wilnisจังหวัดยูเทรกต์5,30421 ตร.กม.
3701Zeistจังหวัดยูเทรกต์4,6151.1 ตร.กม.
3702Zeistจังหวัดยูเทรกต์3,0800.613 ตร.กม.
3703Zeistจังหวัดยูเทรกต์5,5442.654 ตร.กม.
3704Zeistจังหวัดยูเทรกต์8,3863.449 ตร.กม.
3705Zeistจังหวัดยูเทรกต์9,7652.691 ตร.กม.
3706Zeistจังหวัดยูเทรกต์2,1710.897 ตร.กม.
3707Zeistจังหวัดยูเทรกต์6,8619.3 ตร.กม.
3708Zeistจังหวัดยูเทรกต์4,0213.168 ตร.กม.
3709Zeistจังหวัดยูเทรกต์1,3423.497 ตร.กม.
3711Austerlitzจังหวัดยูเทรกต์1,5064.551 ตร.กม.
3712Huis ter Heideจังหวัดยูเทรกต์6,8174.843 ตร.กม.
3721Bilthovenจังหวัดยูเทรกต์6,8713.207 ตร.กม.
3722Bilthovenจังหวัดยูเทรกต์2,9792.149 ตร.กม.
3723Bilthovenจังหวัดยูเทรกต์4,84810.9 ตร.กม.
3731De Biltจังหวัดยูเทรกต์6,6012.798 ตร.กม.
3732De Biltจังหวัดยูเทรกต์6,7619.1 ตร.กม.
3734Den Dolderจังหวัดยูเทรกต์5,0126.2 ตร.กม.
3735Bosch en Duinจังหวัดยูเทรกต์1,0224.124 ตร.กม.
3737Groenekanจังหวัดยูเทรกต์6,32211.8 ตร.กม.
3738Maartensdijkจังหวัดยูเทรกต์5,6966.9 ตร.กม.
3739Hollandsche Radingจังหวัดยูเทรกต์1,3968.7 ตร.กม.
3741Baarnจังหวัดยูเทรกต์10,9147.2 ตร.กม.
3742Baarnจังหวัดยูเทรกต์6,4942.567 ตร.กม.
3743Baarnจังหวัดยูเทรกต์4,1142.99 ตร.กม.
3744Baarnจังหวัดยูเทรกต์2,08015.8 ตร.กม.
3749Lage-Vuurscheจังหวัดยูเทรกต์2644.538 ตร.กม.
3751จังหวัดยูเทรกต์9,03012.7 ตร.กม.
3752จังหวัดยูเทรกต์10,82314.6 ตร.กม.
3754จังหวัดยูเทรกต์1,1618.2 ตร.กม.
3755Eemnesจังหวัดยูเทรกต์9,45534.5 ตร.กม.
3761Soestจังหวัดยูเทรกต์4,4131.824 ตร.กม.
3762Soestจังหวัดยูเทรกต์8,5532.9 ตร.กม.
3763Soestจังหวัดยูเทรกต์2,7663.42 ตร.กม.
3764Soestจังหวัดยูเทรกต์4,0124.986 ตร.กม.
3765Soestจังหวัดยูเทรกต์2,5651.079 ตร.กม.
3766Soestจังหวัดยูเทรกต์4,6095.2 ตร.กม.
3768Soestจังหวัดยูเทรกต์7,97918.3 ตร.กม.
3769Soesterbergจังหวัดยูเทรกต์11,74117.9 ตร.กม.
3791Achterveldจังหวัดยูเทรกต์2,5697.8 ตร.กม.
3811อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์6,1561.002 ตร.กม.
3812อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์21,4874.033 ตร.กม.
3813อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์11,9122.643 ตร.กม.
3814อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์4,2780.746 ตร.กม.
3815อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์10,7662.559 ตร.กม.
3816อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์10,6423.593 ตร.กม.
3817อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์11,3223.21 ตร.กม.
3818อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์14,0558.5 ตร.กม.
3819อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์2,7062.001 ตร.กม.
3821อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์10,1233.119 ตร.กม.
3822อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์4,6561.838 ตร.กม.
3823อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์6,2151.828 ตร.กม.
3824อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์9,9032.559 ตร.กม.
3825อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์10,5904.078 ตร.กม.
3826อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์2,4800.869 ตร.กม.
3828Hooglandจังหวัดยูเทรกต์10,20815 ตร.กม.
3829Hooglanderveenจังหวัดยูเทรกต์5,3082.849 ตร.กม.
3831Leusdenจังหวัดยูเทรกต์10,02315.5 ตร.กม.
3832Leusdenจังหวัดยูเทรกต์5,39917.2 ตร.กม.
3833Leusdenจังหวัดยูเทรกต์8,2404.693 ตร.กม.
3834Leusdenจังหวัดยูเทรกต์7660.528 ตร.กม.
3835Stoutenburgจังหวัดยูเทรกต์8693.606 ตร.กม.
3836อาเมอร์สโฟร์ตจังหวัดยูเทรกต์1,1632.997 ตร.กม.
3901เวเนนดาลจังหวัดยูเทรกต์6,5121.56 ตร.กม.
3902เวเนนดาลจังหวัดยูเทรกต์9,2063.358 ตร.กม.
3903เวเนนดาลจังหวัดยูเทรกต์12,7993.492 ตร.กม.
3904เวเนนดาลจังหวัดยูเทรกต์10,5473.128 ตร.กม.
3905เวเนนดาลจังหวัดยูเทรกต์17,1454.838 ตร.กม.
3906เวเนนดาลจังหวัดยูเทรกต์3,8842.085 ตร.กม.
3907เวเนนดาลจังหวัดยูเทรกต์2,6331.538 ตร.กม.
3911Rhenenจังหวัดยูเทรกต์14,97831.6 ตร.กม.
3912Rhenenจังหวัดยูเทรกต์2880.485 ตร.กม.
3921จังหวัดยูเทรกต์3,68810.9 ตร.กม.
3922จังหวัดยูเทรกต์9703.11 ตร.กม.
3927Renswoudeจังหวัดยูเทรกต์5,00518.8 ตร.กม.
3931Woudenbergจังหวัดยูเทรกต์12,41837.5 ตร.กม.
3941Doornจังหวัดยูเทรกต์9,19122.4 ตร.กม.
3945Cothenจังหวัดยูเทรกต์3,96012.3 ตร.กม.
3947Langbroekจังหวัดยูเทรกต์3,01217.4 ตร.กม.
3951Maarnจังหวัดยูเทรกต์4,27013.3 ตร.กม.
3953Maarsbergenจังหวัดยูเทรกต์3,40711.6 ตร.กม.
3956Leersumจังหวัดยูเทรกต์9,79830.1 ตร.กม.
3958Amerongenจังหวัดยูเทรกต์6,03115.5 ตร.กม.
3959Overbergจังหวัดยูเทรกต์4,01512.2 ตร.กม.
3961Wijk bij Duurstedeจังหวัดยูเทรกต์9,11912.6 ตร.กม.
3962Wijk bij Duurstedeจังหวัดยูเทรกต์6,8037.5 ตร.กม.
3971Driebergen-Rijsenburgจังหวัดยูเทรกต์5,52911.3 ตร.กม.
3972Driebergen-Rijsenburgจังหวัดยูเทรกต์6,50814.3 ตร.กม.
3981Bunnikจังหวัดยูเทรกต์9,17514.7 ตร.กม.
3984Odijkจังหวัดยูเทรกต์3,5247.2 ตร.กม.
3985Werkhovenจังหวัดยูเทรกต์2,61016.3 ตร.กม.
3989จังหวัดยูเทรกต์1070.203 ตร.กม.
3991Houtenจังหวัดยูเทรกต์17,1796 ตร.กม.
3992Houtenจังหวัดยูเทรกต์11,8557.2 ตร.กม.
3993Houtenจังหวัดยูเทรกต์2,4550.853 ตร.กม.
3994Houtenจังหวัดยูเทรกต์9,6005.2 ตร.กม.
3995Houtenจังหวัดยูเทรกต์2,4070.505 ตร.กม.
3997t Goyจังหวัดยูเทรกต์2,3476.8 ตร.กม.
3998Schalkwijkจังหวัดยูเทรกต์6,22628.6 ตร.กม.
3999Tull en 't Waalจังหวัดยูเทรกต์1,4755.4 ตร.กม.
4121Everdingenจังหวัดยูเทรกต์1,2396.8 ตร.กม.
4122Zijderveldจังหวัดยูเทรกต์1,0514.518 ตร.กม.
4124Hagesteinจังหวัดยูเทรกต์2,42310 ตร.กม.
4125จังหวัดยูเทรกต์
4131Vianenจังหวัดยูเทรกต์7,5568.3 ตร.กม.
4132Vianenจังหวัดยูเทรกต์3,4042.035 ตร.กม.
4133Vianenจังหวัดยูเทรกต์4,1549.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดยูเทรกต์

ประชากร1.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร6,839 / km²
ประชากรชาย621,791 (48.9%)
ประชากรหญิง650,365 (51.1%)
อายุมัธยฐาน38.7
อายุมัธยฐานเพศชาย38.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.3
ธุรกิจใน จังหวัดยูเทรกต์174,058
ประชากร (1975)870,944
ประชากร (2000)1,117,272
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +46.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +13.9%

จังหวัดยูเทรกต์

ยูเทรกต์ (อังกฤษและดัตช์: Utrecht) เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศ มีเขตแดนทางทิศเหนือจรดทะเลสาบเอมเมร์ ทางทิศตะวันออกจรดจังหวัดเกลเดอร์ลันด์ ทางทิศใต้จรดแม่น้ำไรน์ ทางทิศตะวันตกจรดจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์ และทางทิศตะวันออก..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดยูเทรกต์