(72,159) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่270 ตร.กม.
ประชากร2.8 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,353,845 (49.2%)
ประชากรหญิง1,397,081 (50.8%)
อายุมัธยฐาน40.4
รหัสไปรษณีย์1011, 1012, 1013 (474 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์72,159
รหัสโทรศัพท์172, 184, 20 (23 เพิ่มเติม)
เมือง223

แผนที่แบบโต้ตอบ

(477) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
1011อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,6061.032 ตร.กม.
1012อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,0671.207 ตร.กม.
1013อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์26,7926.3 ตร.กม.
1014อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์15,0562.699 ตร.กม.
1015อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,9260.776 ตร.กม.
1016อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,5680.793 ตร.กม.
1017อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,3361.293 ตร.กม.
1018อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,0042.159 ตร.กม.
1019อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,1742.996 ตร.กม.
1021อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,5391.486 ตร.กม.
1022อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,7381.157 ตร.กม.
1023อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1282.597 ตร.กม.
1024อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,4611.58 ตร.กม.
1025อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,0332.414 ตร.กม.
1026อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,94612.4 ตร.กม.
1027อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,08210 ตร.กม.
1028อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,43413.9 ตร.กม.
1031อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,0491.621 ตร.กม.
1032อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,3321.482 ตร.กม.
1033อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์19,1513.881 ตร.กม.
1034อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,1522.107 ตร.กม.
1035อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,1962.616 ตร.กม.
1036อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,7650.242 ตร.กม.
1037อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,23490,298 ตร.ม.
1041อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์17,5483.535 ตร.กม.
1042อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,2822.517 ตร.กม.
1043อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์16,2083.425 ตร.กม.
1044อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์16,2753.063 ตร.กม.
1045อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์20,2415.9 ตร.กม.
1046อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์15,7894.257 ตร.กม.
1047อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์28,12010.5 ตร.กม.
1051อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1510.925 ตร.กม.
1052อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,1760.625 ตร.กม.
1053อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,5820.709 ตร.กม.
1054อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1860.957 ตร.กม.
1055อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,4241.26 ตร.กม.
1056อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,8170.982 ตร.กม.
1057อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,4661.015 ตร.กม.
1058อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,0801.128 ตร.กม.
1059อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,6990.832 ตร.กม.
1060อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,4961.621 ตร.กม.
1061อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,4501.103 ตร.กม.
1062อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,2571.563 ตร.กม.
1063อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,4311.298 ตร.กม.
1064อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,4972.821 ตร.กม.
1065อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,4641.88 ตร.กม.
1066อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์27,6146.4 ตร.กม.
1067อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์24,8118.8 ตร.กม.
1068อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,5941.887 ตร.กม.
1069อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์15,5312.317 ตร.กม.
1071อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,7731.366 ตร.กม.
1072อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,2810.63 ตร.กม.
1073อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,2140.601 ตร.กม.
1074อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,4450.432 ตร.กม.
1075อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1390.98 ตร.กม.
1076อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,4401.341 ตร.กม.
1077อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,5821.753 ตร.กม.
1078อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,7971.161 ตร.กม.
1079อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,4711.576 ตร.กม.
1081อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,6773.311 ตร.กม.
1082อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,8521.53 ตร.กม.
1083อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,8691.729 ตร.กม.
1086อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8782.526 ตร.กม.
1087อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,2046.8 ตร.กม.
1090อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
1091อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,9050.961 ตร.กม.
1092อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,7100.547 ตร.กม.
1093อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,9270.605 ตร.กม.
1094อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,2890.477 ตร.กม.
1095อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,0704.195 ตร.กม.
1096อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,7643.086 ตร.กม.
1097อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์15,4722.742 ตร.กม.
1098อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,0662.877 ตร.กม.
1099อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
1101อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,7502.384 ตร.กม.
1102อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,8132.915 ตร.กม.
1103อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,2941.993 ตร.กม.
1104อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,0442.104 ตร.กม.
1105อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,3103.48 ตร.กม.
1106อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,1022.54 ตร.กม.
1107อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,3011.997 ตร.กม.
1108อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,0452.858 ตร.กม.
1109อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,7661.65 ตร.กม.
111113,2568.2 ตร.กม.
1112Diemenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,3104.615 ตร.กม.
1113Diemen-Zuidจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,5750.555 ตร.กม.
1114อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,2793.181 ตร.กม.
1115Duivendrechtจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,7801.63 ตร.กม.
1117Schipholจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,0523.129 ตร.กม.
1118Schipholจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,94112.5 ตร.กม.
1119Schipholจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,5581.691 ตร.กม.
1121Landsmeerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,51818.1 ตร.กม.
1127Den Ilpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,8594.106 ตร.กม.
1131Volendamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,53714.9 ตร.กม.
1132Volendamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,7582.841 ตร.กม.
1135Volendamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,22211.2 ตร.กม.
1141Monnickendamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,98116 ตร.กม.
1145Katwoudeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,3288.5 ตร.กม.
1151Broek in Waterlandจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,83311.1 ตร.กม.
1153Zuiderwoudeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6555.9 ตร.กม.
1154Uitdamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์89124.7 ตร.กม.
1156Markenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,03032.2 ตร.กม.
1161Zwanenburgจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,6696.9 ตร.กม.
1165Halfwegจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,6837.3 ตร.กม.
1171Badhoevedorpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,18510.5 ตร.กม.
1175Lijndenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,1118.6 ตร.กม.
1181Amstelveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,7912.928 ตร.กม.
1182Amstelveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1986.6 ตร.กม.
1183Amstelveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,7856.2 ตร.กม.
1184Amstelveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,5311.081 ตร.กม.
1185Amstelveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,0303.433 ตร.กม.
1186Amstelveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,9923.891 ตร.กม.
1187Amstelveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์23,2129.7 ตร.กม.
1188Amstelveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,2549.7 ตร.กม.
1189Amstelveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3470.211 ตร.กม.
1191Ouderkerk aan de Amstelจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,34421.1 ตร.กม.
1211Hilversumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,0931.081 ตร.กม.
1212Hilversumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,5370.517 ตร.กม.
1213Hilversumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,49218.7 ตร.กม.
1214Hilversumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,7180.859 ตร.กม.
1215Hilversumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,5721.474 ตร.กม.
1216Hilversumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,3162.368 ตร.กม.
1217Hilversumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,5317.5 ตร.กม.
1218Hilversumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,9184.749 ตร.กม.
1221Hilversumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1300.947 ตร.กม.
1222Hilversumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,0475.8 ตร.กม.
1223Hilversumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,2743.431 ตร.กม.
1231Oud-Loosdrechtจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,28728 ตร.กม.
1241Kortenhoefจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,23115.4 ตร.กม.
1243s-Gravelandจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,8166.1 ตร.กม.
1244Ankeveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,4037.3 ตร.กม.
1251Larenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,23310.5 ตร.กม.
1252Larenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์840.226 ตร.กม.
1261Blaricumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,74016.5 ตร.กม.
1262Blaricumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
1271Huizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,8345.7 ตร.กม.
1272Huizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,2038.2 ตร.กม.
1273Huizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,2633.482 ตร.กม.
1274Huizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,4600.998 ตร.กม.
1275Huizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,4450.345 ตร.กม.
1276Huizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,4201.467 ตร.กม.
1277Huizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,0102.377 ตร.กม.
1381Weespจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,9559.1 ตร.กม.
1382Weespจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,4816 ตร.กม.
1383Weespจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,6077.8 ตร.กม.
1384Weespจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1050.573 ตร.กม.
1394Nederhorst den Bergจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,06415 ตร.กม.
1398Muidenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,55531.6 ตร.กม.
1399Muiderbergจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,4505.3 ตร.กม.
1401Bussumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,0511.092 ตร.กม.
1402Bussumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,4971.4 ตร.กม.
1403Bussumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,2081.891 ตร.กม.
1404Bussumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,8640.586 ตร.กม.
1405Bussumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,9820.867 ตร.กม.
1406Bussumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,4682.405 ตร.กม.
1411Naardenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,73022.8 ตร.กม.
1412Naardenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,5129.6 ตร.กม.
1421Uithoornจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,8741.388 ตร.กม.
1422Uithoornจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,5633.754 ตร.กม.
1423Uithoornจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,2491.745 ตร.กม.
1424De Kwakelจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์16,42012.4 ตร.กม.
1431Aalsmeerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,83513.8 ตร.กม.
1432Aalsmeerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์16,20210.2 ตร.กม.
1433Kudelstaartจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,0138.9 ตร.กม.
1435Rijsenhoutจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,2737.7 ตร.กม.
1436Aalsmeerderbrugจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,1640.628 ตร.กม.
1437จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,7653.503 ตร.กม.
1438Oude Meerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,6021.093 ตร.กม.
1441ปืร์เมอแร็นด์จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,0762.805 ตร.กม.
1442ปืร์เมอแร็นด์จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,1192.043 ตร.กม.
1443ปืร์เมอแร็นด์จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,4121.146 ตร.กม.
1444ปืร์เมอแร็นด์จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1231.618 ตร.กม.
1445ปืร์เมอแร็นด์จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,9812.938 ตร.กม.
1446ปืร์เมอแร็นด์จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,3264.388 ตร.กม.
1447ปืร์เมอแร็นด์จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,2525.4 ตร.กม.
1448ปืร์เมอแร็นด์จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,5033.585 ตร.กม.
1451Purmerlandจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6663.193 ตร.กม.
1452Ilpendamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,7905.5 ตร.กม.
1454Watergangจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,1533.558 ตร.กม.
1456Wijdewormerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,10819.8 ตร.กม.
1458Spijkerboorจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5606.5 ตร.กม.
1461Zuidoostbeemsterจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,06813.2 ตร.กม.
1462Middenbeemsterจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,67521 ตร.กม.
1463Noordbeemsterจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,39618.2 ตร.กม.
1464Westbeemsterจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,53218.9 ตร.กม.
1471Kwadijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,1785.4 ตร.กม.
1472Middelieจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,1309 ตร.กม.
1473Warderจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,20319.5 ตร.กม.
1474Oosthuizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,0346.7 ตร.กม.
1475Beetsจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5314.572 ตร.กม.
1476Schardamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3215.9 ตร.กม.
1477Hobredeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2072.218 ตร.กม.
1481Purmerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,3046.3 ตร.กม.
1482Purmerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6625.6 ตร.กม.
1483De Rijpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,1484.365 ตร.กม.
1484Graftจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9174.098 ตร.กม.
1485Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1211.824 ตร.กม.
1486West-Graftdijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7762.102 ตร.กม.
1487Oost-Graftdijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3750.898 ตร.กม.
1488Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8936.7 ตร.กม.
14895255.1 ตร.กม.
1501Zaandamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,8090.632 ตร.กม.
1502Zaandamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,2061.113 ตร.กม.
1503Zaandamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,1441.397 ตร.กม.
1504Zaandamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,4231.484 ตร.กม.
1505Zaandamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,4462.864 ตร.กม.
1506Zaandamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,4794.098 ตร.กม.
1507Zaandamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,4884.656 ตร.กม.
1508Zaandamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,6081.47 ตร.กม.
1509Zaandamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,5464.984 ตร.กม.
1511Oostzaanจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,56117.6 ตร.กม.
1521Wormerveerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,6334.844 ตร.กม.
1525West-Knollendamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,0100.719 ตร.กม.
1531Wormerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,06911 ตร.กม.
1534จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7423.505 ตร.กม.
1536Markenbinnenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3381.363 ตร.กม.
1541Koog aan de Zaanจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,0902.378 ตร.กม.
1544Zaandijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,9982.615 ตร.กม.
1546Jispจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9294.287 ตร.กม.
1551Westzaanจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,86913 ตร.กม.
1561Krommenieจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,1511.798 ตร.กม.
1562Krommenieจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,4824.643 ตร.กม.
1566Assendelftจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์24,76629.8 ตร.กม.
1567Assendelftจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,5051.732 ตร.กม.
1601Enkhuizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,166115.4 ตร.กม.
1602Enkhuizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,5406.6 ตร.กม.
1606Venhuizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,1619.4 ตร.กม.
1607Hemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,84810.5 ตร.กม.
1608Wijdenesจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,50410.9 ตร.กม.
1609จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1480.939 ตร.กม.
1611Bovenkarspelจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,61819.3 ตร.กม.
1613Grootebroekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,8384.852 ตร.กม.
1614Lutjebroekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,4193.135 ตร.กม.
1616Hoogkarspelจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,9449.8 ตร.กม.
1617Westwoudจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,8679.5 ตร.กม.
1619Andijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,64732.1 ตร.กม.
1621โฮร์นจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,32847.6 ตร.กม.
1622โฮร์นจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,1071.572 ตร.กม.
1623โฮร์นจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,6690.65 ตร.กม.
1624โฮร์นจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,0001.711 ตร.กม.
1625โฮร์นจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,8872.635 ตร.กม.
1627โฮร์นจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,0480.87 ตร.กม.
1628โฮร์นจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,5883.423 ตร.กม.
1631Oudendijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8436.1 ตร.กม.
1633Avenhornจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,0817.8 ตร.กม.
1634Scharwoudeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4261.572 ตร.กม.
1636Schermerhornจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6896.8 ตร.กม.
1641Spierdijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5611.89 ตร.กม.
1642Spierdijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์480.876 ตร.กม.
1643Spierdijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6384.97 ตร.กม.
1645Ursemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,75410.4 ตร.กม.
1646Ursemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2673.379 ตร.กม.
1647Berkhoutจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,16117.7 ตร.กม.
1648De Goornจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,4373.701 ตร.กม.
1652Zuidermeerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4136.5 ตร.กม.
1654Benningbroekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7645.3 ตร.กม.
1655Sijbekarspelจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5134.522 ตร.กม.
1657Abbekerkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8843.884 ตร.กม.
1658Lambertschaagจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3894.081 ตร.กม.
1661De Weereจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5434.612 ตร.กม.
1662De Weereจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3941.101 ตร.กม.
1663De Weereจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1742.667 ตร.กม.
1671Medemblikจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,76615 ตร.กม.
1674Opperdoesจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,3663.101 ตร.กม.
1676Twiskจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5726.5 ตร.กม.
1678Oostwoudจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,8319.8 ตร.กม.
1679Midwoudจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8796.4 ตร.กม.
1681จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,7121.905 ตร.กม.
1682จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5012.072 ตร.กม.
1683จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4481.178 ตร.กม.
1684จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6093.068 ตร.กม.
1685Zwaagdijk-Westจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9201.557 ตร.กม.
1686Zwaagdijk-Westจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4471.894 ตร.กม.
1687Wognumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,27513 ตร.กม.
1688Nibbixwoudจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,6254.505 ตร.กม.
1689Zwaagจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์17,9845.3 ตร.กม.
1691Hauwertจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5914.505 ตร.กม.
1692Hauwertจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1440.944 ตร.กม.
1693Wervershoofจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,96714.9 ตร.กม.
1695Oosterblokkerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,5462.22 ตร.กม.
1696Oosterblokkerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,3284.692 ตร.กม.
1697Schellinkhoutจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7825.3 ตร.กม.
1701Heerhugowaardจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,7674.168 ตร.กม.
1702Heerhugowaardจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,6323.554 ตร.กม.
1703Heerhugowaardจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,6507.3 ตร.กม.
1704Heerhugowaardจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์21,43820.8 ตร.กม.
1705Heerhugowaardจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,6123.272 ตร.กม.
1706Heerhugowaardจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2840.307 ตร.กม.
1711Hensbroekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,6249.5 ตร.กม.
1713Obdamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,18711.2 ตร.กม.
1715Spanbroekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,09611.6 ตร.กม.
1716Opmeerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,2345.9 ตร.กม.
1718Hoogwoudจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,68512.8 ตร.กม.
1719Aartswoudจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4484.452 ตร.กม.
1721Langedijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,7884.246 ตร.กม.
1722Zuid-Scharwoudeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,8935 ตร.กม.
1723Noord-Scharwoudeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,9484.234 ตร.กม.
1724Oudkarspelจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,3937.9 ตร.กม.
1731Winkelจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,71110.3 ตร.กม.
1732Lutjewinkelจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,0089.9 ตร.กม.
1733Nieuwe-Niedorpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,68610.5 ตร.กม.
1734Oude-Niedorpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6063.841 ตร.กม.
1735t Veldจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,8078.5 ตร.กม.
1736Zijdewindจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5642.144 ตร.กม.
1738Waarlandจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,88010 ตร.กม.
1741Schagenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,0789.4 ตร.กม.
1742Schagenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,2119.9 ตร.กม.
1744Sint Maartenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,16412.9 ตร.กม.
1746Dirkshornจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,28010.5 ตร.กม.
1747Tuitjenhornจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,7524.03 ตร.กม.
1749Warmenhuizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,66917.8 ตร.กม.
1751Schagerbrugจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,65713.9 ตร.กม.
1752Sint Maartensbrugจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8688.1 ตร.กม.
1753Sint Maartensvlotbrugจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,1326.2 ตร.กม.
1754Burgerbrugจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,21013.6 ตร.กม.
1755Pettenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,65912.3 ตร.กม.
1756't Zandจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,15514.8 ตร.กม.
1757Oudesluisจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5418.3 ตร.กม.
1759Callantsoogจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,76534.5 ตร.กม.
1761Anna Paulownaจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,64135.3 ตร.กม.
1764Breezandจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,86817.8 ตร.กม.
1766Wieringerwaardจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,21824.3 ตร.กม.
1767Kolhornจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,0903.79 ตร.กม.
1768Barsingerhornจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7768.8 ตร.กม.
1769Haringhuizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2104.201 ตร.กม.
1771Wieringerwerfจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,483236.7 ตร.กม.
1773Kreileroordจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์510.189 ตร.กม.
1774Slootdorpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,91963.2 ตร.กม.
1775Middenmeerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,44472 ตร.กม.
1777Hippolytushoefจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,84262.1 ตร.กม.
1778Westerlandจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9115.4 ตร.กม.
1779Den Oeverจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,993155.5 ตร.กม.
1781Den Helderจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,21959.6 ตร.กม.
1782Den Helderจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,9452.586 ตร.กม.
1783Den Helderจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,2092.717 ตร.กม.
1784Den Helderจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,3235.7 ตร.กม.
1785Den Helderจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,0263.356 ตร.กม.
1786Den Helderจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,38446.7 ตร.กม.
1787Julianadorpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,30335.3 ตร.กม.
1788Julianadorpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,9662.429 ตร.กม.
1789Huisduinenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,22523.8 ตร.กม.
1791Den Burgจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,98828.8 ตร.กม.
1792Oudeschildจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,505208.5 ตร.กม.
1793De Waalจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์35913.1 ตร.กม.
1794Oosterendจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,31017.3 ตร.กม.
1795De Cocksdorpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,588108.3 ตร.กม.
1796De Koogจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,25628.2 ตร.กม.
1797จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,77894.2 ตร.กม.
1811Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,4500.712 ตร.กม.
1812Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,0625.6 ตร.กม.
1813Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,5061.356 ตร.กม.
1814Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,2141.387 ตร.กม.
1815Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,9881.684 ตร.กม.
1816Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,3542.443 ตร.กม.
1817Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,2523.672 ตร.กม.
1821Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,8150.586 ตร.กม.
1822Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,4942.501 ตร.กม.
1823Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,1471.973 ตร.กม.
1824Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,9521.194 ตร.กม.
1825Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1232.014 ตร.กม.
1826Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,9891.06 ตร.กม.
1827Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1251.561 ตร.กม.
1829Alkmaarจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,8141.449 ตร.กม.
1831จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,1061.817 ตร.กม.
1832Koedijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2762.064 ตร.กม.
1834Sint Pancrasจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,4073.845 ตร.กม.
1841Stompetorenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,42011.3 ตร.กม.
1842Oterleekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์83610.4 ตร.กม.
1843Grootschermerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์57411.2 ตร.กม.
1844Driehuizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2164.418 ตร.กม.
1846Zuidschermerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6267.2 ตร.กม.
1847Zuidschermerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์96810.3 ตร.กม.
1851Heilooจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,35011.6 ตร.กม.
1852Heilooจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,1346.9 ตร.กม.
1853Heilooจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,13354,017 ตร.ม.
1861Bergenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,32218.6 ตร.กม.
1862Bergenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,1799.3 ตร.กม.
1865Bergen aan Zeeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,17610.3 ตร.กม.
1871Schoorlจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,49841.6 ตร.กม.
1873Groetจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,0041.716 ตร.กม.
1901Castricumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์15,23929.2 ตร.กม.
1902Castricumจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,5586.1 ตร.กม.
1906Limmenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,0969 ตร.กม.
1911Uitgeestจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,52721 ตร.กม.
1921Akerslootจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,30510.7 ตร.กม.
1931Egmond aan Zeeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,2038.4 ตร.กม.
1934Egmond aan den Hoefจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,48618 ตร.กม.
1935Egmond-Binnenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,74413.9 ตร.กม.
1941Beverwijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,3280.419 ตร.กม.
1942Beverwijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,6260.641 ตร.กม.
1943Beverwijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,4023.459 ตร.กม.
1944Beverwijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,1751.353 ตร.กม.
1945Beverwijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,9121.132 ตร.กม.
1946Beverwijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,8910.622 ตร.กม.
1947Beverwijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,3051.945 ตร.กม.
1948Beverwijkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,2736.2 ตร.กม.
1949Wijk aan Zeeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,3466.3 ตร.กม.
1951Velsen-Noordจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์15,99612.7 ตร.กม.
1961Heemskerkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8180.176 ตร.กม.
1962Heemskerkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,4871.622 ตร.กม.
1963Heemskerkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,4911.846 ตร.กม.
1964Heemskerkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,5791.408 ตร.กม.
1965Heemskerkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,6921.08 ตร.กม.
1966Heemskerkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,4800.656 ตร.กม.
1967Heemskerkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,2653.963 ตร.กม.
1968Heemskerkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,0372.001 ตร.กม.
1969Heemskerkจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,70018.7 ตร.กม.
1971IJmuidenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,3291.983 ตร.กม.
1972IJmuidenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,9381.964 ตร.กม.
1973IJmuidenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,2490.791 ตร.กม.
1974IJmuidenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,0824.01 ตร.กม.
1975IJmuidenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,2265 ตร.กม.
1976IJmuidenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,43110.4 ตร.กม.
1981Velsen-Zuidจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,79811.6 ตร.กม.
1985Driehuisจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,1711.344 ตร.กม.
1991Velserbroekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,6674.456 ตร.กม.
1992Velserbroekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6010.242 ตร.กม.
2000Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
2011Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,2421.682 ตร.กม.
2012Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,3422.552 ตร.กม.
2013Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,4510.664 ตร.กม.
2014Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,5371.156 ตร.กม.
2015Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,5331.854 ตร.กม.
2019Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,94919,882 ตร.ม.
2021Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,6850.649 ตร.กม.
2022Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,9350.944 ตร.กม.
2023Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,4971.599 ตร.กม.
2024Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,9871.662 ตร.กม.
2025Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,4290.885 ตร.กม.
2026Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,7071.701 ตร.กม.
2031Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์19,1954.614 ตร.กม.
2032Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,4770.611 ตร.กม.
2033Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,3472.455 ตร.กม.
2034Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,4262.49 ตร.กม.
2035Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,7381.594 ตร.กม.
2036Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,6931.404 ตร.กม.
2037Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,1681.604 ตร.กม.
2041Zandvoortจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,5358 ตร.กม.
2042Zandvoortจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,97618.8 ตร.กม.
2051Overveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,57524.1 ตร.กม.
2061Bloemendaalจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,5477.9 ตร.กม.
2063Haarlemจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,0461.333 ตร.กม.
2064Spaarndamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,23611.3 ตร.กม.
2065Haarlemmerliedeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9572.889 ตร.กม.
2071Santpoort-Noordจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,2577 ตร.กม.
2082Santpoort-Zuidจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,1261.965 ตร.กม.
2101Heemstedeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1041.444 ตร.กม.
2102Heemstedeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,9321.816 ตร.กม.
2103Heemstedeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,6601.109 ตร.กม.
2104Heemstedeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,6762.352 ตร.กม.
2105Heemstedeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,8291.713 ตร.กม.
2106Heemstedeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,6161.109 ตร.กม.
2111Aerdenhoutจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,2635.6 ตร.กม.
2114Vogelenzangจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,43121.5 ตร.กม.
2116Bentveldจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,2451.888 ตร.กม.
2121Bennebroekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,3851.911 ตร.กม.
2131โฮฟด์ดอร์ปจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,03211.6 ตร.กม.
2132โฮฟด์ดอร์ปจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์16,27918 ตร.กม.
2133โฮฟด์ดอร์ปจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,4762.099 ตร.กม.
2134โฮฟด์ดอร์ปจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,7705.7 ตร.กม.
2135โฮฟด์ดอร์ปจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,7153.032 ตร.กม.
2136Zwaanshoekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,5116.5 ตร.กม.
2141Vijfhuizenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,40812.9 ตร.กม.
2142Cruquiusจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,8133.234 ตร.กม.
2143Boesingheliedeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,3964.762 ตร.กม.
2144Beinsdorpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,1792.343 ตร.กม.
2151Nieuw-Vennepจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,8717.9 ตร.กม.
2152Nieuw-Vennepจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,0628.2 ตร.กม.
2153Nieuw-Vennepจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,72018.7 ตร.กม.
2154Burgerveenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7681.195 ตร.กม.
2155Leimuiderbrugจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7631.238 ตร.กม.
2156Weteringbrugจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,7062.342 ตร.กม.
2157Abbenesจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,14810.8 ตร.กม.
2158Buitenkaagจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,3251.455 ตร.กม.
2165Lisserbroekจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,4636.1 ตร.กม.
2203Noordจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,0211.812 ตร.กม.
3625Nieuw-Loosdrechtจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6264.154 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์

ประชากร2.8 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร10,188 / km²
ประชากรชาย1,353,845 (49.2%)
ประชากรหญิง1,397,081 (50.8%)
อายุมัธยฐาน40.4
อายุมัธยฐานเพศชาย39.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.9
ธุรกิจใน จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์390,477
ประชากร (1975)2,071,081
ประชากร (2000)2,524,203
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +32.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +9%