(472,793) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศเนเธอร์แลนด์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศเนเธอร์แลนด์
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่4,143 ตร.กม.
ประชากร16.6 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร4,017 / km²
รหัสไปรษณีย์1011, 1012, 1013 (4,091 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์472,793
รหัสโทรศัพท์10, 111, 113 (152 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน ประเทศเนเธอร์แลนด์2,210,946
เมือง2,058

แผนที่แบบโต้ตอบ

(4,094) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศเนเธอร์แลนด์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
1011อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,6061.032 ตร.กม.
1012อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,0671.207 ตร.กม.
1013อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์26,7926.3 ตร.กม.
1014อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์15,0562.699 ตร.กม.
1015อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,9260.776 ตร.กม.
1016อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,5680.793 ตร.กม.
1017อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,3361.293 ตร.กม.
1018อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,0042.159 ตร.กม.
1019อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,1742.996 ตร.กม.
1021อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,5391.486 ตร.กม.
1022อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,7381.157 ตร.กม.
1023อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1282.597 ตร.กม.
1024อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,4611.58 ตร.กม.
1025อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,0332.414 ตร.กม.
1026อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,94612.4 ตร.กม.
1027อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,08210 ตร.กม.
1028อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,43413.9 ตร.กม.
1031อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,0491.621 ตร.กม.
1032อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,3321.482 ตร.กม.
1033อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์19,1513.881 ตร.กม.
1034อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,1522.107 ตร.กม.
1035อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,1962.616 ตร.กม.
1036อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,7650.242 ตร.กม.
1037อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,23490,298 ตร.ม.
1041อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์17,5483.535 ตร.กม.
1042อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,2822.517 ตร.กม.
1043อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์16,2083.425 ตร.กม.
1044อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์16,2753.063 ตร.กม.
1045อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์20,2415.9 ตร.กม.
1046อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์15,7894.257 ตร.กม.
1047อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์28,12010.5 ตร.กม.
1051อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1510.925 ตร.กม.
1052อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,1760.625 ตร.กม.
1053อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,5820.709 ตร.กม.
1054อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1860.957 ตร.กม.
1055อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,4241.26 ตร.กม.
1056อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,8170.982 ตร.กม.
1057อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,4661.015 ตร.กม.
1058อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,0801.128 ตร.กม.
1059อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,6990.832 ตร.กม.
1060อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,4961.621 ตร.กม.
1061อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,4501.103 ตร.กม.
1062อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,2571.563 ตร.กม.
1063อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,4311.298 ตร.กม.
1064อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,4972.821 ตร.กม.
1065อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,4641.88 ตร.กม.
1066อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์27,6146.4 ตร.กม.
1067อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์24,8118.8 ตร.กม.
1068อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,5941.887 ตร.กม.
1069อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์15,5312.317 ตร.กม.
1071อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,7731.366 ตร.กม.
1072อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,2810.63 ตร.กม.
1073อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,2140.601 ตร.กม.
1074อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,4450.432 ตร.กม.
1075อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,1390.98 ตร.กม.
1076อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,4401.341 ตร.กม.
1077อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,5821.753 ตร.กม.
1078อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,7971.161 ตร.กม.
1079อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,4711.576 ตร.กม.
1081อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,6773.311 ตร.กม.
1082อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,8521.53 ตร.กม.
1083อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,8691.729 ตร.กม.
1086อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8782.526 ตร.กม.
1087อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,2046.8 ตร.กม.
1090อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
1091อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,9050.961 ตร.กม.
1092อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,7100.547 ตร.กม.
1093อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,9270.605 ตร.กม.
1094อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,2890.477 ตร.กม.
1095อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์11,0704.195 ตร.กม.
1096อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,7643.086 ตร.กม.
1097อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์15,4722.742 ตร.กม.
1098อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,0662.877 ตร.กม.
1099อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
1101อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,7502.384 ตร.กม.
1102อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์13,8132.915 ตร.กม.
1103อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,2941.993 ตร.กม.
1104อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,0442.104 ตร.กม.
1105อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์10,3103.48 ตร.กม.
1106อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,1022.54 ตร.กม.
1107อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,3011.997 ตร.กม.
1108อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,0452.858 ตร.กม.
1109อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,7661.65 ตร.กม.
111113,2568.2 ตร.กม.
1112Diemenจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์12,3104.615 ตร.กม.
1113Diemen-Zuidจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,5750.555 ตร.กม.
1114อัมสเตอร์ดัมจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์5,2793.181 ตร.กม.
1115Duivendrechtจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์3,7801.63 ตร.กม.
1117Schipholจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์4,0523.129 ตร.กม.
1118Schipholจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์14,94112.5 ตร.กม.
1119Schipholจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,5581.691 ตร.กม.
1121Landsmeerจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,51818.1 ตร.กม.
1127Den Ilpจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,8594.106 ตร.กม.
1131Volendamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์9,53714.9 ตร.กม.
1132Volendamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์7,7582.841 ตร.กม.
1135Volendamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์8,22211.2 ตร.กม.
1141Monnickendamจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6,98116 ตร.กม.
1145Katwoudeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์1,3288.5 ตร.กม.
1151Broek in Waterlandจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์2,83311.1 ตร.กม.
1153Zuiderwoudeจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์6555.9 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ประเทศเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์ (ดัตช์: Nederlands; อังกฤษ: Netherlands) หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (อังกฤษ: Holland) หรือ ฮอลันดา หรือ วิลันดา เป็นประเทศองค์ประกอบ (constituent country) ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วยสิบสองจังหวัดในยุโรปตะวันตก และสามเกาะในแคริบเบียน ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ประเทศเนเธอร์แลนด์