ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่1,867.1 ตร.กม.
ประชากร532,262 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย263,431 (49.5%)
ประชากรหญิง268,829 (50.5%)
อายุมัธยฐาน38.2
รหัสไปรษณีย์63002, 63003, 63004 (505 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์64
เมือง2
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
63002 - 63364Jeju-si363
63500 - 63621ซอกวีโพ122

แผนที่แบบโต้ตอบ

(508) รหัสไปรษณีย์ ใน Jeju-do

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63002Jeju-siJeju-do3,1868 ตร.กม.
63003Jeju-siJeju-do1,9838.3 ตร.กม.
63004Jeju-siJeju-do2,0528.2 ตร.กม.
63005Jeju-siJeju-do1,29313.6 ตร.กม.
63006Jeju-siJeju-do8679.7 ตร.กม.
63007Jeju-siJeju-do1,03613.5 ตร.กม.
63008Jeju-siJeju-do4,3339.3 ตร.กม.
63009Jeju-siJeju-do1,9668.3 ตร.กม.
63010Jeju-siJeju-do2,6471.992 ตร.กม.
63011Jeju-siJeju-do1,3412.087 ตร.กม.
63012Jeju-siJeju-do1,8801.239 ตร.กม.
63013Jeju-siJeju-do7990.9 ตร.กม.
63014Jeju-siJeju-do2,2788.3 ตร.กม.
63015Jeju-siJeju-do6495.2 ตร.กม.
63016Jeju-siJeju-do1,3746.7 ตร.กม.
63017Jeju-siJeju-do7754.572 ตร.กม.
63018Jeju-siJeju-do1,1595.3 ตร.กม.
63019Jeju-siJeju-do1,1383.342 ตร.กม.
63020Jeju-siJeju-do2689.1 ตร.กม.
63021Jeju-siJeju-do2,10618.2 ตร.กม.
63022Jeju-siJeju-do1,57211.4 ตร.กม.
63023Jeju-siJeju-do1,0781.186 ตร.กม.
63024Jeju-siJeju-do2,1483.023 ตร.กม.
63025Jeju-siJeju-do6642.561 ตร.กม.
63026Jeju-siJeju-do1,4272.846 ตร.กม.
63027Jeju-siJeju-do4800.917 ตร.กม.
63028Jeju-siJeju-do1,1260.862 ตร.กม.
63029Jeju-siJeju-do7400.176 ตร.กม.
63030Jeju-siJeju-do6740.257 ตร.กม.
63031Jeju-siJeju-do6510.204 ตร.กม.
63032Jeju-siJeju-do2,7100.586 ตร.กม.
63033Jeju-siJeju-do1070.533 ตร.กม.
63034Jeju-siJeju-do3,4996 ตร.กม.
63035Jeju-siJeju-do1,7238.1 ตร.กม.
63036Jeju-siJeju-do2,30811.2 ตร.กม.
63037Jeju-siJeju-do9318.8 ตร.กม.
63038Jeju-siJeju-do1,13615.5 ตร.กม.
63039Jeju-siJeju-do2,38017.8 ตร.กม.
63040Jeju-siJeju-do25414.8 ตร.กม.
63041Jeju-siJeju-do1628.7 ตร.กม.
63042Jeju-siJeju-do10611.4 ตร.กม.
63043Jeju-siJeju-do2,3661.401 ตร.กม.
63044Jeju-siJeju-do1,0023.336 ตร.กม.
63045Jeju-siJeju-do9050.528 ตร.กม.
63046Jeju-siJeju-do6290.999 ตร.กม.
63047Jeju-siJeju-do1,8061.847 ตร.กม.
63048Jeju-siJeju-do1,2353.58 ตร.กม.
63049Jeju-siJeju-do1,1361.32 ตร.กม.
63050Jeju-siJeju-do1,3542.343 ตร.กม.
63051Jeju-siJeju-do1,4290.678 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ Jeju-do

ประชากร532,262
ความหนาแน่นของประชากร285.1 / km²
ประชากรชาย263,431 (49.5%)
ประชากรหญิง268,829 (50.5%)
อายุมัธยฐาน38.2
อายุมัธยฐานเพศชาย36.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.5
ธุรกิจใน Jeju-do30,311
ประชากร (1975)413,398
ประชากร (2000)496,959
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +28.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +7.1%