(4,149) รหัสไปรษณีย์ ใน โซล

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน โซล
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่605.2 ตร.กม.
ประชากร9.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย4,648,363 (49%)
ประชากรหญิง4,828,567 (51%)
อายุมัธยฐาน37.3
รหัสไปรษณีย์01000, 01001, 01002 (4,146 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์2
เมือง10
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
01008 - 01487, 02213 - 10548โซล3,258
04314 - 04316, 04367 - 04376Hyoch’ang-dong17
06558 - 06590, 06655 - 06696Pangbaebon-dong59
07992 - 08004, 08021 - 08023Sin’gilsa-dong17

แผนที่แบบโต้ตอบ

(4,149) รหัสไปรษณีย์ ใน โซล

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01000โซล4,9563.867 ตร.กม.
01001โซล1,01947,191 ตร.ม.
01002โซล3,2173.696 ตร.กม.
01003โซล1,2990.216 ตร.กม.
01004โซล4,75841,953 ตร.ม.
01005โซล5,51341,248 ตร.ม.
01006โซล2,8290.103 ตร.กม.
01007โซล2630.236 ตร.กม.
01008โซล1,2160.581 ตร.กม.
01009โซล9500.162 ตร.กม.
01010โซล1,46836,160 ตร.ม.
01011โซล7,15335,245 ตร.ม.
01012โซล1,4410.311 ตร.กม.
01013โซล8290.693 ตร.กม.
01014โซล1,78773,447 ตร.ม.
01015โซล1,93152,200 ตร.ม.
01016โซล1,42567,092 ตร.ม.
01017โซล1,49245,399 ตร.ม.
01018โซล3981.092 ตร.กม.
01019โซล2,3751.016 ตร.กม.
01020โซล1,1170.108 ตร.กม.
01021โซล5,20340,139 ตร.ม.
01022โซล1,84978,528 ตร.ม.
01023โซล8,33831,611 ตร.ม.
01024โซล2,49697,390 ตร.ม.
01025โซล2,14069,794 ตร.ม.
01026โซล2,06534,039 ตร.ม.
01027โซล4,15229,562 ตร.ม.
01028โซล8,23734,088 ตร.ม.
01029โซล2,13639,380 ตร.ม.
01030โซล1,95040,852 ตร.ม.
01031โซล2,08751,320 ตร.ม.
01032โซล1,53926,615 ตร.ม.
01033โซล7,95630,037 ตร.ม.
01034โซล2,02919,814 ตร.ม.
01035โซล1,97124,297 ตร.ม.
01036โซล9,45639,822 ตร.ม.
01037โซล7,88720,845 ตร.ม.
01038โซล2,15933,767 ตร.ม.
01039โซล2,00727,780 ตร.ม.
01040โซล2,13837,286 ตร.ม.
01041โซล8,20542,117 ตร.ม.
01042โซล2,03374,208 ตร.ม.
01043โซล8,36042,097 ตร.ม.
01044โซล1,83560,629 ตร.ม.
01045โซล2,18755,164 ตร.ม.
01046โซล6,09820,120 ตร.ม.
01047โซล2,18158,606 ตร.ม.
01048โซล2,14651,324 ตร.ม.
01049โซล8,69828,357 ตร.ม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ โซล

ประชากร9.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร15,658 / km²
ประชากรชาย4,648,363 (49%)
ประชากรหญิง4,828,567 (51%)
อายุมัธยฐาน37.3
อายุมัธยฐานเพศชาย36.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.1
ธุรกิจใน โซล215,449
ประชากร (1975)7,702,992
ประชากร (2000)9,760,213
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +23%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -2.9%

โซล

โซล (เกาหลี: 서울, MC: Seoul, MR: Sŏul; การออกเสียงภาษาเกาหลี [sʌ.ul]( ฟังเสียง) ซออุล) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็นปริมณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคนซึ่งเป็นบริเวณที่อ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย โซล