(3,258) รหัสไปรษณีย์ ใน โซล

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน โซล
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่605.2 ตร.กม.
ประชากร9.8 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย4,807,833 (49.1%)
ประชากรหญิง4,991,541 (50.9%)
อายุมัธยฐาน37.3
รหัสไปรษณีย์01008, 01009, 01010 (3,255 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์2

แผนที่แบบโต้ตอบ

(3,258) รหัสไปรษณีย์ ใน โซล

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01008โซล1,2160.581 ตร.กม.
01009โซล9500.162 ตร.กม.
01010โซล1,46836,160 ตร.ม.
01011โซล7,15335,245 ตร.ม.
01012โซล1,4410.311 ตร.กม.
01013โซล8290.693 ตร.กม.
01014โซล1,78773,447 ตร.ม.
01015โซล1,93152,200 ตร.ม.
01016โซล1,42567,092 ตร.ม.
01017โซล1,49245,399 ตร.ม.
01018โซล3981.092 ตร.กม.
01019โซล2,3751.016 ตร.กม.
01020โซล1,1170.108 ตร.กม.
01021โซล5,20340,139 ตร.ม.
01022โซล1,84978,528 ตร.ม.
01023โซล8,33831,611 ตร.ม.
01024โซล2,49697,390 ตร.ม.
01025โซล2,14069,794 ตร.ม.
01026โซล2,06534,039 ตร.ม.
01027โซล4,15229,562 ตร.ม.
01028โซล8,23734,088 ตร.ม.
01029โซล2,13639,380 ตร.ม.
01030โซล1,95040,852 ตร.ม.
01031โซล2,08751,320 ตร.ม.
01032โซล1,53926,615 ตร.ม.
01033โซล7,95630,037 ตร.ม.
01034โซล2,02919,814 ตร.ม.
01035โซล1,97124,297 ตร.ม.
01036โซล9,45639,822 ตร.ม.
01037โซล7,88720,845 ตร.ม.
01038โซล2,15933,767 ตร.ม.
01039โซล2,00727,780 ตร.ม.
01040โซล2,13837,286 ตร.ม.
01041โซล8,20542,117 ตร.ม.
01042โซล2,03374,208 ตร.ม.
01043โซล8,36042,097 ตร.ม.
01044โซล1,83560,629 ตร.ม.
01045โซล2,18755,164 ตร.ม.
01046โซล6,09820,120 ตร.ม.
01047โซล2,18158,606 ตร.ม.
01048โซล2,14651,324 ตร.ม.
01049โซล8,69828,357 ตร.ม.
01050โซล2,23337,182 ตร.ม.
01051โซล2,13466,633 ตร.ม.
01052โซล2,22136,118 ตร.ม.
01053โซล12,63058,999 ตร.ม.
01054โซล2,05067,854 ตร.ม.
01055โซล2,10752,590 ตร.ม.
01056โซล2,11759,691 ตร.ม.
01057โซล8,52334,947 ตร.ม.
01058โซล2,13840,779 ตร.ม.
01059โซล12,64139,825 ตร.ม.
01060โซล2,16246,415 ตร.ม.
01061โซล2,05265,754 ตร.ม.
01062โซล8,35238,099 ตร.ม.
01063โซล6,32720,152 ตร.ม.
01064โซล8,36954,192 ตร.ม.
01065โซล2,04733,495 ตร.ม.
01066โซล4,08739,136 ตร.ม.
01067โซล7,52525,891 ตร.ม.
01068โซล7,38718,517 ตร.ม.
01069โซล12,00632,663 ตร.ม.
01070โซล2,03739,832 ตร.ม.
01071โซล8,35729,017 ตร.ม.
01072โซล2,12749,240 ตร.ม.
01073โซล2,03636,794 ตร.ม.
01074โซล2,14320,514 ตร.ม.
01075โซล8,33742,962 ตร.ม.
01076โซล4,28158,278 ตร.ม.
01077โซล2,04535,015 ตร.ม.
01078โซล8,36831,757 ตร.ม.
01079โซล2,04572,467 ตร.ม.
01080โซล2,04343,813 ตร.ม.
01081โซล12,51755,345 ตร.ม.
01082โซล8,34743,742 ตร.ม.
01083โซล10,05140,686 ตร.ม.
01084โซล2,07121,903 ตร.ม.
01085โซล8,16329,086 ตร.ม.
01086โซล2,13317,638 ตร.ม.
01087โซล3,96014,577 ตร.ม.
01088โซล1,9249,791 ตร.ม.
01089โซล1,92414,111 ตร.ม.
01090โซล2,03627,821 ตร.ม.
01091โซล8,14313,858 ตร.ม.
01092โซล3,97417,932 ตร.ม.
01093โซล2,05128,088 ตร.ม.
01094โซล2,13323,059 ตร.ม.
01095โซล2,1240.493 ตร.กม.
01096โซล3,2290.623 ตร.กม.
01097โซล8,21730,615 ตร.ม.
01098โซล6,16734,528 ตร.ม.
01099โซล2,13324,014 ตร.ม.
01100โซล1,90240,080 ตร.ม.
01101โซล8,00633,698 ตร.ม.
01102โซล4,17620,245 ตร.ม.
01103โซล2,04444,851 ตร.ม.
01104โซล8,36321,194 ตร.ม.
01105โซล1,92923,879 ตร.ม.
01106โซล8,51839,872 ตร.ม.
01107โซล2,05930,152 ตร.ม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ โซล

ประชากร9.8 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร16,191 / km²
ประชากรชาย4,807,833 (49.1%)
ประชากรหญิง4,991,541 (50.9%)
อายุมัธยฐาน37.3
อายุมัธยฐานเพศชาย36.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.1
ธุรกิจใน โซล197,922
ประชากร (1975)7,935,470
ประชากร (2000)10,068,969
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +23.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -2.7%

โซล

โซล (เกาหลี: 서울, MC: Seoul, MR: Sŏul; การออกเสียงภาษาเกาหลี [sʌ.ul]( ฟังเสียง) ซออุล) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็นปริมณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคนซึ่งเป็นบริเวณที่อ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย โซล