(1,505) รหัสไปรษณีย์ ใน แทกู

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน แทกู
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่884.1 ตร.กม.
ประชากร2.4 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,210,860 (49.5%)
ประชากรหญิง1,233,833 (50.5%)
อายุมัธยฐาน38.3
รหัสไปรษณีย์39861, 39870, 40043 (1,502 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์53
เมือง2
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
40101 - 40103, 42941 - 42973Hwawŏn35
41167 - 42990แทกู1,262

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1,505) รหัสไปรษณีย์ ใน แทกู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
39861แทกูแทกู5172.096 ตร.กม.
39870แทกูแทกู1,19615.8 ตร.กม.
40043แทกูแทกู8706.4 ตร.กม.
40044แทกูแทกู2726 ตร.กม.
40047แทกูแทกู1,4615.4 ตร.กม.
40048แทกูแทกู1,9013.59 ตร.กม.
40101Hwawŏnแทกู3434.012 ตร.กม.
40102Hwawŏnแทกู3834.354 ตร.กม.
40103Hwawŏnแทกู2620.149 ตร.กม.
40109Hwawŏnแทกู5921.144 ตร.กม.
41000แทกู4446.2 ตร.กม.
41001แทกู5378.8 ตร.กม.
41002แทกู2,2498.2 ตร.กม.
41003แทกูแทกู1071.335 ตร.กม.
41004แทกู50.682 ตร.กม.
41005แทกู1,0390.358 ตร.กม.
41006แทกู13613.4 ตร.กม.
41007แทกู90316.4 ตร.กม.
41008แทกู5082.721 ตร.กม.
41009แทกู1,4482.15 ตร.กม.
41010แทกู4192.067 ตร.กม.
41011แทกู1101.293 ตร.กม.
41012แทกู684.194 ตร.กม.
41013แทกู4802.498 ตร.กม.
41014แทกู1922.19 ตร.กม.
41015แทกู2754.929 ตร.กม.
41016แทกู1434.346 ตร.กม.
41017แทกู1,9267.2 ตร.กม.
41018แทกู11012.5 ตร.กม.
41019แทกู5291.173 ตร.กม.
41020แทกู1,4931.605 ตร.กม.
41021แทกูแทกู1,4281.308 ตร.กม.
41022แทกูแทกู1,3670.108 ตร.กม.
41023แทกูแทกู47685,065 ตร.ม.
41024แทกูแทกู1,1350.257 ตร.กม.
41025แทกูแทกู1,2460.114 ตร.กม.
41026แทกูแทกู1,4840.19 ตร.กม.
41027แทกูแทกู6360.117 ตร.กม.
41028แทกูแทกู1,8140.271 ตร.กม.
41029แทกูแทกู1,5750.261 ตร.กม.
41030แทกูแทกู1,6260.24 ตร.กม.
41031แทกูแทกู1,7230.512 ตร.กม.
41032แทกู1,4220.234 ตร.กม.
41033แทกูแทกู6630.143 ตร.กม.
41034แทกูแทกู3,1450.151 ตร.กม.
41035แทกูแทกู1,0450.181 ตร.กม.
41036แทกูแทกู1,8580.206 ตร.กม.
41037แทกูแทกู1,4460.179 ตร.กม.
41038แทกูแทกู8900.286 ตร.กม.
41039แทกูแทกู2,4130.731 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ แทกู

ประชากร2.4 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร2,765 / km²
ประชากรชาย1,210,860 (49.5%)
ประชากรหญิง1,233,833 (50.5%)
อายุมัธยฐาน38.3
อายุมัธยฐานเพศชาย36.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.9
ธุรกิจใน แทกู35,764
ประชากร (1975)2,039,477
ประชากร (2000)2,483,142
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +19.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1.5%

แทกู

แทกู (เกาหลี: 대구광역시; อังกฤษ: Daegu) เป็นพื้นที่นครบาลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศ ด้วยจำนวนประชากรกว่าสองล้านห้าแสนคน แตกูยังเป็นศูนย์กลางการทอผ้าของประเทศ และเป็นเมืองที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในป..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย แทกู