(1,455) รหัสไปรษณีย์ ใน อินช็อน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน อินช็อน
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่1,029.4 ตร.กม.
ประชากร2.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,252,740 (49.9%)
ประชากรหญิง1,255,916 (50.1%)
อายุมัธยฐาน37.2
รหัสไปรษณีย์10050, 10086, 10119 (1,452 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์32
เมือง2
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
14937 - 15119, 21000 - 22858อินช็อน1,367
23004 - 23023, 23038 - 23062เกาะคังฮวา39

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1,455) รหัสไปรษณีย์ ใน อินช็อน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
10050อินช็อนอินช็อน2,8464.44 ตร.กม.
10086อินช็อน7870.643 ตร.กม.
10119อินช็อน5620.233 ตร.กม.
10134อินช็อน1,3720.914 ตร.กม.
14505Bucheon-siจังหวัดคย็องกี11,2320.452 ตร.กม.
14902อินช็อนอินช็อน2,5860.562 ตร.กม.
14903อินช็อนอินช็อน7920.738 ตร.กม.
14904อินช็อนอินช็อน1,5970.235 ตร.กม.
14905อินช็อนอินช็อน1,4750.168 ตร.กม.
14906อินช็อนอินช็อน1,44775,449 ตร.ม.
14908อินช็อนอินช็อน1,3470.106 ตร.กม.
14909อินช็อนอินช็อน1,4110.117 ตร.กม.
14910อินช็อนอินช็อน1,47769,458 ตร.ม.
14911อินช็อนอินช็อน2,1030.139 ตร.กม.
14912อินช็อนอินช็อน6810.115 ตร.กม.
14913อินช็อนอินช็อน1,16465,157 ตร.ม.
14918อินช็อนอินช็อน63059,146 ตร.ม.
14919อินช็อนอินช็อน1,8420.14 ตร.กม.
14920อินช็อนอินช็อน1,9260.17 ตร.กม.
14921อินช็อนอินช็อน1,1830.165 ตร.กม.
14922อินช็อนอินช็อน1,9990.71 ตร.กม.
14937อินช็อนอินช็อน1,9950.513 ตร.กม.
14938อินช็อนอินช็อน5550.444 ตร.กม.
14939อินช็อนอินช็อน3,0312.277 ตร.กม.
14940อินช็อนอินช็อน1,9530.271 ตร.กม.
14941อินช็อนอินช็อน8400.243 ตร.กม.
14942อินช็อนอินช็อน1,0020.202 ตร.กม.
14943อินช็อนอินช็อน1,5350.932 ตร.กม.
14944อินช็อนอินช็อน3,4672.172 ตร.กม.
14945อินช็อนอินช็อน1,5190.341 ตร.กม.
14946อินช็อนอินช็อน1,9890.194 ตร.กม.
14947อินช็อนอินช็อน1,8880.15 ตร.กม.
14948อินช็อนอินช็อน2,1240.209 ตร.กม.
14949อินช็อนอินช็อน1,3050.164 ตร.กม.
14950อินช็อนอินช็อน4,1900.392 ตร.กม.
14951อินช็อนอินช็อน1,1620.143 ตร.กม.
14952อินช็อนอินช็อน1,19974,168 ตร.ม.
14953อินช็อนอินช็อน3,7310.699 ตร.กม.
14954อินช็อนอินช็อน3,4611.039 ตร.กม.
14955อินช็อนอินช็อน2,0200.854 ตร.กม.
14956อินช็อนอินช็อน3,7901.461 ตร.กม.
14957อินช็อนอินช็อน3,8981.777 ตร.กม.
14958อินช็อนอินช็อน1,9070.477 ตร.กม.
14959อินช็อนอินช็อน3,1651.574 ตร.กม.
14960อินช็อนอินช็อน2,6822.002 ตร.กม.
14961อินช็อนอินช็อน2,5911.042 ตร.กม.
14962อินช็อนอินช็อน1,2582.006 ตร.กม.
14963อินช็อนอินช็อน5940.123 ตร.กม.
14964อินช็อนอินช็อน48683,558 ตร.ม.
14965อินช็อนอินช็อน79684,713 ตร.ม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ อินช็อน

ประชากร2.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร2,436 / km²
ประชากรชาย1,252,740 (49.9%)
ประชากรหญิง1,255,916 (50.1%)
อายุมัธยฐาน37.2
อายุมัธยฐานเพศชาย36.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.1
ธุรกิจใน อินช็อน37,108
ประชากร (1975)1,527,945
ประชากร (2000)2,291,650
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +64.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +9.5%

อินช็อน

ินช็อน (เกาหลี: 인천, Incheon) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศเกาหลีใต้ รองจากโซลและปูซาน อินช็อนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของเกาหลีใต้ในศตวรรษที่ 21 ท่าเรือเมืองอินช็อนเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีใต้ ท่าอากาศยานนานาชาติอิน..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย อินช็อน