(1,367) รหัสไปรษณีย์ ใน อินช็อน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน อินช็อน
ช่วงเวลาเวลาเกาหลี
พื้นที่1,029.4 ตร.กม.
ประชากร2.4 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,215,824 (50%)
ประชากรหญิง1,217,250 (50%)
อายุมัธยฐาน36.9
รหัสไปรษณีย์10050, 14505, 14902 (1,364 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์32

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1,367) รหัสไปรษณีย์ ใน อินช็อน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
10050อินช็อนอินช็อน2,8464.44 ตร.กม.
14505Bucheon-siจังหวัดคย็องกี11,2320.452 ตร.กม.
14902อินช็อนอินช็อน2,5860.562 ตร.กม.
14903อินช็อนอินช็อน7920.738 ตร.กม.
14904อินช็อนอินช็อน1,5970.235 ตร.กม.
14905อินช็อนอินช็อน1,4750.168 ตร.กม.
14906อินช็อนอินช็อน1,44775,449 ตร.ม.
14908อินช็อนอินช็อน1,3470.106 ตร.กม.
14909อินช็อนอินช็อน1,4110.117 ตร.กม.
14910อินช็อนอินช็อน1,47769,458 ตร.ม.
14911อินช็อนอินช็อน2,1030.139 ตร.กม.
14912อินช็อนอินช็อน6810.115 ตร.กม.
14913อินช็อนอินช็อน1,16465,157 ตร.ม.
14918อินช็อนอินช็อน63059,146 ตร.ม.
14919อินช็อนอินช็อน1,8420.14 ตร.กม.
14920อินช็อนอินช็อน1,9260.17 ตร.กม.
14921อินช็อนอินช็อน1,1830.165 ตร.กม.
14922อินช็อนอินช็อน1,9990.71 ตร.กม.
14937อินช็อนอินช็อน1,9950.513 ตร.กม.
14938อินช็อนอินช็อน5550.444 ตร.กม.
14939อินช็อนอินช็อน3,0312.277 ตร.กม.
14940อินช็อนอินช็อน1,9530.271 ตร.กม.
14941อินช็อนอินช็อน8400.243 ตร.กม.
14942อินช็อนอินช็อน1,0020.202 ตร.กม.
14943อินช็อนอินช็อน1,5350.932 ตร.กม.
14944อินช็อนอินช็อน3,4672.172 ตร.กม.
14945อินช็อนอินช็อน1,5190.341 ตร.กม.
14946อินช็อนอินช็อน1,9890.194 ตร.กม.
14947อินช็อนอินช็อน1,8880.15 ตร.กม.
14948อินช็อนอินช็อน2,1240.209 ตร.กม.
14949อินช็อนอินช็อน1,3050.164 ตร.กม.
14950อินช็อนอินช็อน4,1900.392 ตร.กม.
14951อินช็อนอินช็อน1,1620.143 ตร.กม.
14952อินช็อนอินช็อน1,19974,168 ตร.ม.
14953อินช็อนอินช็อน3,7310.699 ตร.กม.
14954อินช็อนอินช็อน3,4611.039 ตร.กม.
14955อินช็อนอินช็อน2,0200.854 ตร.กม.
14956อินช็อนอินช็อน3,7901.461 ตร.กม.
14957อินช็อนอินช็อน3,8981.777 ตร.กม.
14958อินช็อนอินช็อน1,9070.477 ตร.กม.
14959อินช็อนอินช็อน3,1651.574 ตร.กม.
14960อินช็อนอินช็อน2,6822.002 ตร.กม.
14961อินช็อนอินช็อน2,5911.042 ตร.กม.
14962อินช็อนอินช็อน1,2582.006 ตร.กม.
14963อินช็อนอินช็อน5940.123 ตร.กม.
14964อินช็อนอินช็อน48683,558 ตร.ม.
14965อินช็อนอินช็อน79684,713 ตร.ม.
14966อินช็อนอินช็อน1,6170.134 ตร.กม.
14967อินช็อนอินช็อน46391,877 ตร.ม.
14968อินช็อนอินช็อน1,3660.314 ตร.กม.
14969อินช็อนอินช็อน4080.423 ตร.กม.
14970อินช็อนอินช็อน1,6802.999 ตร.กม.
14971อินช็อนอินช็อน2,1402.841 ตร.กม.
14972อินช็อนอินช็อน2910.147 ตร.กม.
14973อินช็อนอินช็อน1,7321.48 ตร.กม.
14974อินช็อนอินช็อน1790.248 ตร.กม.
14975อินช็อนอินช็อน59961,792 ตร.ม.
14976อินช็อนอินช็อน2,0680.676 ตร.กม.
14977อินช็อนอินช็อน8800.472 ตร.กม.
14978อินช็อนอินช็อน6270.414 ตร.กม.
14979อินช็อนอินช็อน1,3250.511 ตร.กม.
14980อินช็อนอินช็อน4,3512.681 ตร.กม.
14989อินช็อนอินช็อน1940.449 ตร.กม.
14990อินช็อนอินช็อน2,4224.531 ตร.กม.
14991อินช็อนอินช็อน4450.395 ตร.กม.
14992อินช็อนอินช็อน4,1152.606 ตร.กม.
14993อินช็อนอินช็อน8531.436 ตร.กม.
14994อินช็อนอินช็อน1,4410.266 ตร.กม.
14995อินช็อนอินช็อน3,7810.503 ตร.กม.
14996อินช็อนอินช็อน1,1811.119 ตร.กม.
14997อินช็อนอินช็อน1,2491.87 ตร.กม.
14998อินช็อนอินช็อน1,7030.782 ตร.กม.
14999อินช็อนอินช็อน6950.823 ตร.กม.
15000อินช็อนอินช็อน2,1972.033 ตร.กม.
15001อินช็อนอินช็อน7170.669 ตร.กม.
15002อินช็อนอินช็อน2,8300.78 ตร.กม.
15003อินช็อนอินช็อน6741.711 ตร.กม.
15004อินช็อนอินช็อน2,2770.884 ตร.กม.
15005อินช็อนอินช็อน2,8761.267 ตร.กม.
15006อินช็อนอินช็อน2,5081.822 ตร.กม.
15007อินช็อนอินช็อน6831.168 ตร.กม.
15008อินช็อนอินช็อน2,3030.676 ตร.กม.
15009อินช็อนอินช็อน6280.58 ตร.กม.
15010อินช็อนอินช็อน5392.454 ตร.กม.
15011อินช็อนอินช็อน371.764 ตร.กม.
15012อินช็อนอินช็อน1700.748 ตร.กม.
15013อินช็อนอินช็อน2,6880.614 ตร.กม.
15014อินช็อนอินช็อน3,4250.557 ตร.กม.
15015อินช็อนอินช็อน3,2310.41 ตร.กม.
15016อินช็อนอินช็อน1,4060.466 ตร.กม.
15017อินช็อนอินช็อน5640.171 ตร.กม.
15018อินช็อนอินช็อน2,2111.172 ตร.กม.
15019อินช็อนอินช็อน1,5960.172 ตร.กม.
15020อินช็อนอินช็อน7990.14 ตร.กม.
15021อินช็อนอินช็อน1,8920.219 ตร.กม.
15022อินช็อนอินช็อน6840.101 ตร.กม.
15023อินช็อนอินช็อน47464,511 ตร.ม.
15024อินช็อนอินช็อน38573,546 ตร.ม.
15025อินช็อนอินช็อน9670.122 ตร.กม.
15026อินช็อนอินช็อน1,0800.127 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ อินช็อน

ประชากร2.4 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร2,363 / km²
ประชากรชาย1,215,824 (50%)
ประชากรหญิง1,217,250 (50%)
อายุมัธยฐาน36.9
อายุมัธยฐานเพศชาย36
อายุมัธยฐานเพศหญิง37.7
ธุรกิจใน อินช็อน34,245
ประชากร (1975)1,448,617
ประชากร (2000)2,210,847
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +68%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +10.1%

อินช็อน

ินช็อน (เกาหลี: 인천, Incheon) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศเกาหลีใต้ รองจากโซลและปูซาน อินช็อนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของเกาหลีใต้ในศตวรรษที่ 21 ท่าเรือเมืองอินช็อนเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีใต้ ท่าอากาศยานนานาชาติอิน..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย อินช็อน